ANNONS

Riskfyllt bygge utrett igen

ANNONS

VALLENTUNA Länsstyrelsen har sagt nej. Trots det utreder kommunen fortfarande om nya bostäder ska tillåtas på Snickeritomten bredvid fabriken Aerosol eller inte.

En utomstående konsult, WSP, har precis granskat de riskutvärderingar som gjorts inför ett eventuellt bygge vid fabriken, där det skulle kunna ske en gasexplosion. Konsultens slutsats är, kortfattat, att det går att bygga bostäder på tomten, om olika riskreducerande åtgärder vidtas.

”Om Vallentuna har en stark vilja att exploatera detta planområde anser WSP därför att det är möjligt. Det kommer dock kräva riskreducerande åtgärder som kan bli kostsamma i förhållande till att upprätta ett bostadskvarter”, skriver WSP.

De riskreducerande åtgärder som det handlar om är till exempel att bygga brandsäkert och på ett visst skyddsavstånd från Aerosol och transportvägarna dit. En av de markägare som står bakom förslaget är politikern Ray Idermark (M).