Nya Rissne centrum växer fram

Josefin Malmqvist (M), Irene Svenonius (M) och Mikael T. Eriksson (M).
Josefin Malmqvist (M), Irene Svenonius (M) och Mikael T. Eriksson (M).
18 december tar Kommunfullmäktige beslut om vem som får köpa Rissne centrum. Men utvecklingen av centrumet är redan i full gång. Nya bostäder och förskolor växer fram och om fyra år kan tvärbanan börja gå genom Rissne.

I förra veckan visade Mikael T Eriksson (M), Kommunstyrelsens ordförande och Josefin Malmqvist (M), ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden runt finanslandstingrådet Irene Svenonius (M) i Rissne centrum, där flera stora projekt nu börjar falla på plats.

Här öppnar Internationella Engelska Skolan en grundskola i Valla Park på Rissneleden, med 800 elever i årskurs 4-9, nästa höst och 2021 är det tänkt att tvärbanan gör sin premiärtur hit ut.
Totalt kommer Sundbyberg att få tre nya stationer framöver, två i Ursvik och en vid bron mot Rinkeby. Beslutet om tvärbanans Kistagren, som kommer att gå genom Rissne, tas i januari.

Det planeras även för 3000 nya bostäder här fram till 2030 och just nu är flera byggprojekt i gång.

Bland annat byggs 250 nya bostäder, kommersiella lokaler och parkytor i Västra Rissne vilka ska vara klara till hösten. Lika många bostäder planeras på platsen där gamla kommunhuset låg.

Längs Rissneleden är planen att 300 nya bostäder ska bygas och i Lingonskogen beräknas 84 nya bostäder stå klara att flytta in i under 2019.

Viktigt samarbete

– Mycket av den positiva utvecklingen i Rissne kommer av investeringar som landstinget gjort, till exempel tvärbanan. Det visar på vikten av samarbete mellan kommunen, landstinget, byggherrar och andra som är med, säger Mikael T Eriksson.

Han menar att samarbetet mellan kommunen och landstinget varit väldigt viktigt för att se till att lokaltrafiken och nya bostadsbyggen kommer på plats samtidigt, något som Irene Svenonius håller med om.

– Att både kommun, landsting och externa företag gemensamt investerar är en förutsättning för att lyfta en hel kommundel, vilket Rissne är ett bra exempel på, säger hon.

Ny förskola ska byggas

På kommunstyrelsens sammanträde den 4 december fattades också ett beslut om att påbörja detaljplanen för ny förskola i Rissne, som kommer att ligga bredvid Rissne kyrka.

Einar Mattssons projekt Stadshuslunden i södra Rissne innehåller också en ny förskola, men den kommer inte ha kapacitet att ta emot alla barn som både kommer att födas och som flyttar in i Rissne tror kommunen.