Ritning för nya Skurubron görs om

SKURUSUNDET Det vinnande förslaget på ny Skurubro ritas om för att tillmötesgå Nacka kommuns krav på att inte sätta några brostöd i vatten.

– Vi ställde den frågan i tre år men fick aldrig några svar, så vi trodde inte att det var en så allvarlig fråga för kommunen, säger Fredrik Fogel, projektledare på Trafikverket.

Enligt Yussuf Hassen, projektchef för stora infrastrukturprojekt hos Nacka kommun, presenterades kravet redan i remissyttrandet 2011. Bron ska flyttas från det läge ”syd” till alternativet ”mellan”, vilket är 40 meter söder om den nuvarande bron. Den nya ritningen ska vara klar i år.