Rivningen av Pålsundet försenas – igen

Ny visionsbild av omdaningen av sundet. Staden hoppas kunna byta ut betong mot mer trä.
Ny visionsbild av omdaningen av sundet. Staden hoppas kunna byta ut betong mot mer trä.
Ombyggnaden av Pålsundet försenas med minst ännu ett år – till tidigast hösten 2020.
Anledningen: bygglov och tillstånd som fortfarande saknas.

Den södra sidan av Pålsundet, mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron, måste rivas och byggas upp på nytt, vilket Mitt i rapporterat om tidigare. 

Men projektet har stött på aber. Alla tillstånd är inte i hamn, det saknas bygglov och tillstånd för vattenverksamhet.

I en färsk dom ger mark- och miljödomstolen Heleneborgs Båtklubb rätt att få yttra sig gällande tillståndet för vattenverksamhet. Något de inte fick när länstyrelsen gav staden tillståndet år 2015.

Känga till länsstyreslsen

Domstolen ger samtidigt en känga till länstyrelsen:

”Bristerna i länsstyrelsens handläggning kan inte lämpligen läkas av domstolen. Med upphävande av det överklagade beslutet ska ärendet därför återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.”, skriver mark- och miljödomstolen.

Detta innebär att processen att få vattentillståndet måste börja om.

Skjuts upp till 2020

Trafikkontoret tror att byggstarten nu kan ske tidigast hösten 2020.

Detta är den andra förseningen. Först trodde trafikkontoret att bygget skulle starta redan 2018, men i juni meddelades på en presskonferens att projektet skulle skjutas upp till minst år 2019. Anledningen var även då bygglovet som strulade.

Stort motstånd

Kritiken mot omdaningen av Pålsundet har varit stor – tusentals har skrivit på protestlistor och motståndsgrupper har bildats.

Men politikerna klubbade igenom projektet i kommunfullmäktige i februari. Rasrisken längs Söder Mälarstrand ansågs vara för stor.

Bryggorna rivs, men nya byggs. Dessutom försvinner troligtvis de flesta träden längs sträckan, men nya ska planteras.

Ny gestaltning

Trafikkontoret utreder också om strandlinjen kan göras mer levande, och inte byggas helt rak som först var tänkt. Man tittar även på om betongbalkar kan bytas ut mot trä, för ett mjukare intryck.

– Spontningen som planerades, med järnpålar i marken skulle ge ett hårt och orörligt intryck som inte spelar med miljön, har Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd tidigare sagt till Mitt i.