Rivningsarbetet av Knallen stoppat

Rivningsarbetet av Knallen i Backlura har stoppats av Byggnads.
Rivningsarbetet av Knallen i Backlura har stoppats av Byggnads.

I över två år stod den gamla matbutiken Knallen i Backlura tom i väntan på rivning. Men nu har rivningsarbetet kommit i gång – och redan stoppats, detta efter en tillsyn av Svenska Byggnadsarbetareförbundets (Byggnads) regionala skyddsombud Andrzej Stamirowski.

– De rev där inne helt utan belysning, de var som två råttor där inne, säger han.

I lokalen märkte han sedan att det luktade riktigt ordentligt. Det visade sig att de två byggarbetarna inte hade en fungerande toalett, utan använde en som inte var kopplad till vatten.

– Det är det äckligaste jag har sett. De har inte haft någon möjlighet att tvätta händerna heller, säger Andrzej Stamirowski.

Nu ska han lämna över ärendet till Arbetsmiljöverket.

– Jag har bestämt mig för att inte öppna upp bygget igen, det här kommer att gå till Arbetsmiljöverket, säger Andrzej Stamirowski.

Lokaltidningen Mitt i har sökt byggföretaget för en kommentar utan att lyckas.

Tomträttsinnehavaren Blomkronan AB:s plan är att bygga ett flerfamiljshus med cirka 50 yteffektiva lägenheter på fastigheten.