Min lokala hjälte

Rivningsplaner stötte på patrull

Barn i Vårberg gick i förskolan Olivträdet från 1970-talets början till 2015.
Barn i Vårberg gick i förskolan Olivträdet från 1970-talets början till 2015.
En uttjänt och mögelskadad förskolebyggnad eller ett kulturhistoriskt värdefullt hus som berättar om ett stycke svensk historia?

Synen på nedlagda förskolan på Stävholmsgränd 37 i Vårberg går isär.

I går kväll sköt stadsbyggnadsnämnden åter upp beslutet om huruvida byggnaden ska rivas eller inte.

Sommaren 2015 stängde förskolan Olivträdet i Vårberg. De omfattande mögelskadorna hade gett både barn och personal hälsoproblem. Sedan dess står byggnaden tom och fastighetsägaren Sisab vill riva den.

– Det är en uttjänt byggnad som vi inte har råd att hålla i stånd. Vi vill riva den och bygga en ny, större och modern förskola, säger Carl Bodsten, vd på administrativa avdelningen på Sisab.

I januari i år gjorde Sisab en rivningslovsansökan till stadsbyggnadskontoret. Sedan dess har inget hänt. Planerna stötte nämligen på patrull. Orsaken är att det lådformade huset med platt tak, stora fönster och rödmålad träpanel är grönklassat av Stockholms stadsmuseum. Det är den näst högsta klassningen och innebär att byggnaden, som uppfördes i början av 1970-talet, har högt kulturhistoriskt värde. Stockholms stadsmuseum har därför avrått från rivning i sitt remissvar till stadsbyggnadskontoret.

– Det här är ingen byggnad av hög arkitektonisk klass, men den har ett samhällshistoriskt värde. Den berättar om en tid då kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden och man snabbt byggde standardiserade förskolor för att möta behovet. Det finns inte så många kvar av den här typen, säger Elisabeth Ek, bebyggelseantikvarie.

I sitt remissvar skriver Stockholms stadsmuseum att byggnaden är ett välbevarat exempel på hur de standardiserade daghemsbyggnaderna såg ut när byggandet rationaliserades under rekordåren 1965-1975 då yrkesarbetande kvinnor blev en självklarhet. Byggnaden, vid ett radhusområde från samma tid, bidrar till förståelsen av vår historia, betonar Elisabeth Ek.

– Stadsmuseet tycker att det är viktigt att spara en bredd av bebyggelsen, för att en bredd av vår historia ska finnas kvar, inte bara paradbyggnader. Jag kan förstå att man inte kan ha en förskola i byggnaden men den kanske kan användas till något annat. Den skulle kunna vara förråd till en nybyggd förskola, till exempel.

Men Sisab anser inte att en renovering är möjlig på grund av de omfattande mögelskadorna. Bolaget vill istället lägga sina resurser på att bygga nya förskolor och hålla de som finns i gott skick.

– Barnperspektivet är det viktiga för oss. Vi har stor brist på förskoleplatser och det debatteras ständigt ur vi ska hinna bygga nya i den takt Sverige växer. Då kan Sisab inte lägga resurser på att bevara en uttjänt byggnad som ett slags friluftsmuseum, säger han.

Sisab planerar att bygga en ny förskola på en annan tomt i området. Var är inte avgjort men den blir betydligt större än Olivträdet där 18 barn rymdes. Numera är kravet att en förskola ska rymma fem till åtta avdelningar för att de ska vara kostnadseffektiva, enligt Carl Bodsten.

Rivningsärendet var uppe i stadsbyggnadsnämnden i juni men bordlades då. Igår kväll tog nämnden återigen upp ärendet men det återremitterades.

Fakta

Grönklassad fastighet

Förskolan på Stävholmsgränd 37 ritades av Kjell Abrahamssons arkitektkontor och uppfördes under tidigt 1970-tal.

Fastigheten, Korsholmen 61, är grönklassad av Stockholms stadsmuseum. Det innebär att den är ”särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.

Det finns bara några få byggnader kvar, av samma typ och storlek. En ligger på Bultvägen 12 i Västberga. Den används som fritids, med namnet Bulten. På Ekhäradsgatan 3 i Farsta finns förskolan Guldgruvan, fortfarande i bruk.

Källa: Stockholms stadsmuseum