Robot ska ta hand om ditt farliga avfall

Såhär kommer huset med roboten se ut. Här i Kista.
Såhär kommer huset med roboten se ut. Här i Kista.
Den bor i ett plåtskjul och arbetar dygnet runt med att ta hand om farligt avfall som lämnas in. När det är fullt fixar den så att någon kommer och tömmer. Det är dags för Järfälla att säga hej till sin första miljörobot.

Järfällaborna måste bli bättre på att ta hand om sitt farliga avfall och till sin hjälp kan en robot komma att installeras på en lättillgänglig plats.

Det var under torsdagen som förslaget klubbades igenom under tekniska nämndens sammanträde. Nu påbörjas arbetet med att hitta en lämplig plats och göra utrymme för roboten i nämndens budget för 2019, som klubbas i Juni.

Lätt att göra rätt

Inom ett år hoppas man att roboten ska vara igång.

– Vi ska hitta en plats som är enkel för människor att ta sig till utan bil. Det ska vara lätt att göra rätt, säger Amanda Palmstierna (MP), tekniska nämndens ordförande.

Med roboten hoppas kommunen få bukt med att människor i alltför stor utsträckning slänger sitt farliga avfall i toaletten och i de vanliga soporna.

– Det har gjorts en plockanalys av Sörab, det gemensamma avfallsbolaget, och det finns en hel del farligt avfall i Järfällabornas soppåsar, säger Amanda Palmstierna. 

Framtidsfråga

Att det är just en robot som kan komma att utföra arbetet, tror Amanda Palmstierna kan få människor att lättare ta till sig informationen om att vi måste sortera vårt avfall.

– Återvinning kan ju kännas lite dammigt men det handlar ju om vår gemensamma ekonomi. Med en robot kanske det blir lättare att se att det är en framtidsfråga, säger hon.

Om roboten visar sig locka järfällaborna att göra rätt kan det bli fler. Erfarenhet från andra kommuner visar att den fungerar bra, säger Amanda Palmstierna. I Kista har den fått insamlingen att ta fart.

– Med tanke på hur bra den går i Kista så tror jag att det kommer bli fler än en robot i Järfälla. Men vi börjar såhär och gör sen en utvärdering, säger hon.