ANNONS

Röd färg ska minska antalet olyckor

ANNONS

NACKA De senaste månaderna har det varit flera olyckor där cyklister har kolliderat med gående och bilar.

Därför har kommunen på prov målat cykelbanan röd vid Nacka Forum. På så vis ska de gående som korsar cykelbanan bli mer uppmärksamma på eventuella cyklister och tvärtom.

Fler rödmålade cykelbanor planeras längs vissa delar av Värmdövägen, vid busshållplatser och vid överfarter där cyklister måste passera bilvägar.