ANNONS

Röd-grön kamp för att rädda miljö runt Fjäturen

Edsviken
Strandskyddet runt sjön Fjäturen ska minskas, föreslår länsstyrel­sen – och Sollentuna kommun håller med.

Nu hoppas flera partier att den gröna kilen ska bevaras ändå – genom att bygglov inte beviljas i området.
ANNONS

Den 31 december upphör alla områden med utvidgat strandskydd om 300 meter som beslutades på 1970-talet.

Därför gör länsstyrelsen nu en översyn av alla dessa områden för att se vilka som ska behållas och vilka som ska tas bort.

– Man har insett att utvidgningarna från 1970-talet var dåligt grundade, säger Anders Hallmén, planchef på Sollentuna kommun.

För Sollentunas del innebär det inga större förändringar; de flesta områden med 300 meter strandskydd kommer att behålla samma gräns, men på några platser i kommunen innebär den nya utformningen en minskning av dagens strandskydd.

Bland annat runt sjön Fjäturen som ligger i direkt anslutning till Väsjöområdet.

I det fallet krävde flera partier i oppositionen att Fjäturen skulle få behålla sitt utvidgade strandskydd längs med den västra stranden för att säkra en passage för djur och växter mellan sjön och den planerade exploateringen i Väsjöområdet.

– Vi är oroliga för att det ska bli en ”propp” mellan de två reserva­ten i Törnskogen och Rösjöskog­en, och om vi ska ha en fri passage mellan norr och söder behöver den vara 300 meter, säger Peter Godlund, gruppledare för Miljöpartiet i Sollentuna.

Ett annat argument för ett bibehållet strandskydd är möjligheten att förlänga Roslagsleden längs med Fjäturens västra sida.

– När Väsjöområdet är utbyggt kommer det att ha 8 000–9 000 invånare, då kommer det finnas ett stort tryck för friluftsaktiviteter på den obebyggda marken, säger Peter Godlund.

ANNONS

Förslaget, som undertecknades av representanter från Social-demo­kraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet, rösta­des dock ner av majoriteten i kommunstyrelsen.

Planchefen Anders Hallmén säger till Mitt i att strandskyddets syfte inte är att bevara grönområden.

– Om det inte är spridning av djur och växter direkt kopplade till stranden, utan en allmän spridning av arter, då ska det regleras via detaljplaner eller naturreservat, säger han.

Nu hoppas Peter Godlund på att den gröna korridoren mellan Fjäturen och Väsjöområdet bevaras den vägen i stället – genom detaljplaneringen.

– Det finns viss bebyggelse där redan i dag, och den kan eventuellt kompletteras till små öar. Men det hade varit lättare att bevara om vi hade haft kvar det utvidgade strandskyddet, säger Peter Godlund.

Sjön ligger vid Väsjöomådet, som väntas få 9 000 invånare.

ANNONS