Röda linjen kan få förarlösa vagnar

Förra veckan beslutade landstingets trafiknämnd och SL att beställa 96 nya vagnar till tunnel­banans röda linje.

De första rullar ut 2017. Vissa kan vara förarlösa.

– Det här är mycket positivt. Vi har bra kollektivtrafik men den kan definitivt bli ännu bättre, säger Katarina Berggren (S), kommun­styrelsens ordförande i Botkyrka.

I upprustningen ingår den depå som just nu håller på att byggas i Norsborg.

Här ska tåg kunna köras in för att tvättas och repareras.

– Det är också positivt och det innebär en ny arbetsplats i kommunen, säger Katarina Berggren.

I byggfasen ger det ett 70-tal arbetstillfällen, när depån tas i drift kommer det också att behövas arbetskraft.

De nya vagnarna har bredare gångar och färre sittplatser än dagens tunnelbanevagnar. Enligt Ebba Östlin (S), kommunalråd med ansvar för tillgänglighetfrågor, blir de nya vagnarna bättre för personer med rörelsehinder.

– Det är bra att det finns utrymme. Det har varit kritik mot de nuvarande vagnarna att de är för trånga och att det finns för få platser för barnvagnar och rullstolar, säger Ebba Östlin.

Christian Hoffmann, presskontakt på landstingets trafikförvaltning, säger att det inte är säkert att alla nya tåg blir förarlösa.

– Samma tåg kan köras både med och utan förare, säger han.

Finns det sådana här tåg i någon annan stad i världen?

– Nej, inte exakt likadana. De här specialbyggs för oss, säger Christian Hoffmann.

Totalt investerar landstinget drygt 12,7 miljarder kronor på röda linjen, som förutom nya vagnar och ny vagndepå även får ett nytt signalsystem.

Fakta

Täta turer och korta stopp

De nya tågen ska gå med tätare turer och göra kortare stopp vid stationerna.

De ska ha fler dörrar och mer plats i vagnarna tack vare bredare gångar och färre sittplatser som är placerade i rad och vända från fönstren.

48 tåg med två vagnar i varje ska köpas in från företaget Bombardier.

Källa: STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK