Röda linjen kan köras utan förare

SL köper in 48 tåg till tunnelbanans röda linje som kan köras utan förare.

Trafiknämnden beslutar senare om tågen ska vara förarlösa eller inte.

SL har avgjort frågan om vilka tunnelbanevagnar som ska köpas in när den röda linjen rustas upp. Valet föll på Bombardier som ska leverera 48 tunnelbanetåg med två vagnar vardera.

Affären är värd 5,1 miljarder kronor, men landstinget poängterar att ännu mer pengar satsas på den röda linjen.

– Totalt investerar vi drygt 12,7 miljarder kronor på röda linjen som får ny vagndepå och nytt signalsystem. När allt är på plats får röda linjen ännu fler avgångar med nya, moderna tåg, vilket kommer att minska trängseln, säger trafiknämndens ordförande Christer G Wennerholm (M).

De nya vagnarna som köps in går att köra utan förare och det planerade signalsystemet gör det möjligt att köra förarlöst.

Det är dock fortfarande inte bestämt om trafiken på röda linjen kommer att köras utan förare. Trafiknämnden fattar det beslutet längre fram.

Delar av tunnelbanorna i London och Köpenhamn körs utan förare.

– Förarlöst blir allt mer standard världen över. Våra erfarenheter visar att systemet är minst lika säkert och tryggt som med förare. En stor fördel är att det går att köra tätare turer, säger Pär Isaksson, Bombardiers kommunikationschef.

De nya vagnarna sätts in i trafik 2017 och alla ska vara på plats år 2021. Tillsammans med det nya signalsystemet kan SL på så sätt öka turtätheten på den röda linjen från 24 till 30 tåg i timmen.

Systemet är minst lika säkert­ som med förare.