Min lokala hjälte

Rödgröna sågar Värmdös nya miljömål

Värmdöpolitikerna klubbade tidigare i sommar en ändrad miljöplan, som gäller fram till 2030. Men de rödgröna anser att miljöplanen saknar trovärdighet och reserverade sig.
Värmdöpolitikerna klubbade tidigare i sommar en ändrad miljöplan, som gäller fram till 2030. Men de rödgröna anser att miljöplanen saknar trovärdighet och reserverade sig.
Alliansens miljöarbete i Värmdö saknar trovärdighet.

Den salvan avlossar S-politikern Krister Nilsson i Värmdö, efter att en alliansmajoritet tidigare i sommar klubbade kommunens nya miljömål till 2030.

Kommunstyrelsens ordförande, Monica Petterson (M), försvarar beslutet:

– Vi har olika sätt att se det på det, det får stå för dom, säger hon.

S-politikern Krister Nilsson reserverade sig när kommunfullmäktige i juni höll sitt sista möte före sommaren, där bland annat Värmdös reviderade miljömål fram till 2030 klubbades.

De tio miljömål som tidigare gällt upphävdes och ersattes av sex nya miljömål (se faktaruta):

Alliansmajoriteten avslog oppositionens förslag att konkretisera hur arbetet med att nå upp till de här miljömålen ska gå till, något bland andra S var kritisk till och reserverade sig mot:

– I grunden är det bra att man gör en uppdelning av miljömålen. Sen finns en risk att de saknar trovärdighet om man inte kan konkretisera, säger Krister Nilsson (S).

Om alliansen menar allvar med miljömålen måste man också visa det, anser Krister Nilsson:

– Vilka områden är prioriterade, och hur ska vi följa upp det. Det måste rimligen synas i budgeten. Vi tycker att man missar för Värmdös sida att vara ett föredöme, att vi tar konsekvenserna. Risken är att andra ser att de inte heller behöver göra det.

Det ger också otydliga signaler till kommunens bolag, att avsätta pengar till miljömål, och svårigheter att inleda samarbeten med universitet om miljötekniska lösningar, tror Nilsson.

– Alliansens miljöarbete saknar trovärdighet när de inte tar konsekvenserna av de nya miljömålen, säger han.

Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö, har en annan syn:

– Vi har antagit miljömålen, hur vi ska uppnå dom kommer att konkretiseras av tjänstemännen i de olika verksamheterna. Att kommunstyrelsens ska styra det arbetet är inte nödvändigt, våra tjänstemän kommer att implementera (införa) det arbetet i alla nämnder.

Tjänstemannen kommer enligt Monica Pettersson även att ta fram indikatorer som gör det möjligt att mäta att miljömålen uppnås.

Alliansen har inte avsatt en budget för att nå miljömålen?

– Vi har haft miljömål hela tiden, det behövs inga specifika pengar, det ingår det dagliga arbete, säger Monica Pettersson.

Vad säger du om oppositionens kritik?

– Vi har olika sätt att se det på det, det får stå för dom, säger Pettersson.

När kommer det att märkas om Värmdö uppnår sina miljömål?

– Det kommer att visa sig i bokslutet i slutet av 2017, säger Pettersson.

Även MP och V reserverade sig när miljömålen klubbades i juni.

Fakta

Här är Värmdös nya miljömål till 2030

En god bebyggd miljö

Begränsad klimatpåverkan

Grundvatten av god kvalitet

Giftfri miljö

Hav i balans och ingen övergödning

Ett rikt djur och växtliv

Källa: Värmdö kommun