”Röj upp i Råstasjön”

Röj upp i Råstasjön, tycker Lars Lönegren.
Röj upp i Råstasjön, tycker Lars Lönegren.
Alger i full blom, i Råstasjön.
Alger i full blom, i Råstasjön.
I slutet av augusti ska maskinerna röja i Råstasjön.
I slutet av augusti ska maskinerna röja i Råstasjön.
"Vår vackra övergödda sjö växer igen. I år mer än tidigare". Det säger läsaren Lars Lönegren som menar att Råstasjöns skötsel lämnar allt övrigt att önska.

Om några veckor ska algerna tas bort, lovar Solna stad.

I våras ”räddades” Råstasjön från byggplanerna som väckt stor kritik bland många Solnabor.

Men nu behöver sjön räddas igen, den här gången från att växa igen, menar läsare Lars Lönegren.

”Vår vackra övergödda sjö växer igen. I år mer än tidigare. När jag talar med männen som har sina sjöreningsmaskiner parkerade på sjöns norra strand får jag veta att de kommer att påbörja årets rening först i slutet av augusti”, berättar han för tidningen.

Han tycker att skötseln av sjön är undermålig och att staden borde prioritera frågan bättre.

”Skulle vara trevligt om vassen vid promenadsofforna klipptes så att det blir en liten glugg med sjöutsikt. Det kan knappast skada faunan eller djurlivet”, slår han fast.

Ulrika Gustafsson, upphandlingskonsult på tekniska förvaltningen, menar att staden har varit ute flera gånger för att röja vass och samla in alger.

Två gånger, i juni och juli, slog man ner högväxt vass och vass som växer i vatten. I juli samlade man in trådlager, lösa alger som flyter på ytan.

Det som står näst på tur är att samla in vattenväxten hornsärv, som lägger sig som ett täcke på vattenytan. Det arbetet är planerat till vecka 35-37.