Rökförbud kan införas på alla lekplatser

Nyheter Rökförbud på stadens lekplatser och i parklekarna. Det kan bli verklighet om Norrmalms stadsdelsförvaltning får som de vill.

Frågan aktualiserades i och med ett medborgarförslag om att förbjuda rökning i hela Vasaparken.

I sitt svar på medborgarförslaget anser stadsdelsförvaltningen att ett heltäckande rökförbud är att gå för långt. Dock borde det vara rökförbud på lekplatser och parklekar enligt svaret.

Om politikerna i stadsdelsnämnden håller med sina tjänstemän ska frågan efter nästa nämndmöte tas upp på högsta politiska nivå i staden, alltså kommunfullmäktige.