Rökförbud på kåken är okej

ÖSTERÅKER Intagna på Österåkersanstalten som tycker att fängelsets regler för rökning i cellerna är för stränga får inget stöd av justitiekanslern (JK).

Enligt anmälan från fångarnas förtroenderåd saknar fängelseledningen lagstöd för att förbjuda tobaksrökning i cellerna, men enligt JK har fängelset åtminstone rätt att inte tillåta att fångarna själva förvara cigaretter och tändare på rummen.