Rökfria zoner kan införas i Botkyrka

Rökning kan förbjudas på fler platser i Botkyrka.

– De som inte röker ska inte tvinga på andra människor sin cigarettrök, säger Jimmy Baker (M) som har fått stöd för sin motion om utökade rökfria zoner.

Jimmy Baker har reagerat på att människor röker ­utanför platser som idrotts- och centrumanläggningar och busskurer.

– Det kan upplevas som lite störande att människor står och röker precis där man går ut och in. Ska friheten att få välja att röka stå över friheten att inte behöva andas in cigarettrök? Jag tycker att den som röker ska gå åt sidan.

Därför är nästa logiska steg – efter restaurangerna och barerna – rökfria zoner på allmänna platser, anser han.

– Platser som är till för allmänheten borde också vara öppna och tillgängliga för alla. Det är ju speciellt viktigt för dem med allergier och astma, men jag tycker även att de som inte vill måste kunna få passera utan att mötas av ett rökmoln.

Var och hur rökförbud kan införas är inte klart än. Kommunfullmäktige sa i slutet av september ja till Jimmy Bakers motion och gav i uppdrag till socialnämnden och samhällbyggnadsnämnden att ta fram förslag på vilka platser som skulle kunna vara aktuella. Förra veckan hade det arbetet inte kommit i gång än.

Botkyrkas folkhälsokommitté delar Bakers uppfattning om att rökfria miljöer är viktiga, framför allt runt barn och unga.

– Vi ser det som ett otroligt värdefullt signalsystem mot unga och barn, att inte vuxna röker på vissa platser, säger Inger Ros (S), ordförande.

Även på riksnivå är frågan aktuell. Regeringen konstaterar att 15 procent av befolkningen fortfarande utsätts för passiv rökning en gång i veckan. Samtidigt är stödet för rökfria miljöer stort. Därför har man gett Folkhälsoinstitutet i uppdrag att lämna förslag på ­åtgärder för att minska risken för passiv rökning på allmänna platser. Utredningen ska vara klar senast i slutet av nästa år.

Fakta

Tobakslagen har flera förbud

Sedan 1994 ska alla skolgårdar och utomhusmiljöer kring förskolor och fritidshem ha rökförbud.

Sedan 2005 gäller det även alla serveringsmiljöer inomhus.

Lagen förbjuder nu också rökning i bland annat vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler, som de lokaler som till för skol- och barnomsorg, hälso- och sjukvård, allmänna färdmedel och hotell.

Källa: Botkyrka kommun