ANNONS

Rökningen minskar och snuset ökar i populäritet

Cigarett Tobak Genrebild Rökning Rökare
Fler och fler fimpar för gott. Men snuset ökar i populäritet.
Hur många röker egentligen på Lidingö? Allt färre i Stockholm syns på stan med en cigg i handen. Men snuset blir mer poppis.
– Det är inte lika accepterat att röka i dag, säger Joanna Stjernschantz Forsberg, specialistläkare.
ANNONS

Röker du dagligen?

8 av 100 stockholmare i länet svarade ja när Folkhälsomyndigheten ställde frågan i den senaste Folkhälsoenkäten. Det är färre ja-svar än sist frågan ställdes för fyra år sedan.

Då svarade 10 av 100 ja.

– Rökning är något man jobbat mot på flera instanser under många år. Det är det vi ser effekt av nu. Attityden gentemot rökning är en annan i dag än tidigare. Det är inte lika accepterat att röka i dag, säger Joanna Stjernschantz Forsberg, specialistläkare och samordnare för Uppdrag tobaksprevention Stockholm.

Joanna Stjernschantz Forsberg.

Joanna Stjernschantz Forsberg, specialistläkare och samordnare för Uppdrag tobaksprevention Stockholm. Foto: Anna Molander

Variationer i länet

Flest blossande människor finns i Botkyrka och Nynäshamn – minst i Österåkers kommun.

– Vi vet att rökning varierar i olika grupper. Några exempel som spelar in är lång eller kort utbildning och hög eller låg inkomst. Det ser också olika ut beroende på vilket land man kommer från, säger Joanna Stjernschantz Forsberg.

ANNONS

Så många av dina grannar röker

Diagrammet visar hur stor andel av invånarna i din kommun som röker varje dag.

Loading...

Loading…

Källa: Folkhälsomyndigheten


Rökning minskar – snusandet ökar

I takt med att antalet personer som varje dag, oavsett stekande hetta eller isande kyla, går ut för att ta en cigg har minskat under de senaste åren har antalet som sitter kvar inne och lägger in en prilla under läppen ökat.

Drygt 10 av 100 stockholmare i länet snusar varje dag enligt de senaste siffrorna från Statistiska centralbyrån. Det är nästan en dubblering sedan slutet av 1980-talet då man började föra statistik över snusandet.

– Jag tror att det beror på flera saker, men framför allt för att man blivit mer medveten om hälsoriskerna med rökning och att snuset inte är lika skadligt, säger Johan Wredberg på snusbolaget Swedish Match.

Johan. Snus.

Johan Wredberg, kommunikationsansvarig Swedish Match. Foto: Pressbild

Tobaksfritt snus populärast

Statistiken visar att betydligt fler män än kvinnor i länet snusar. Ungefär 20 av 100 män har en dosa nära till hands medan 3 av 100 kvinnor har det.

Det är alltså en väldigt liten del av stockholmarna som faktiskt snusar. Men Stockholm sticker ändå ut i statistiken. Inte för att de snusar mer än i något annat område i landet, utan för att de föredrar tobaksfritt snus före ”vanligt” snus. Det är framför allt kvinnor som väljer det tobaksfria snuset.

Går det att säga att vi lever i ett snussamhälle?

– Det är svårt att säga. Men vi lever i alla fall i ett samhälle där allt fler går från att röka till att börja snusa istället. Det är odiskutabelt att det säljs mer snus och mindre cigaretter i Stockholm i dag jämfört med för fem år sedan, säger Johan Wredberg.

ANNONS