”Nya Röllingby bättre än paviljonger”

Prolympia/Röllingbyskolan
Från 1 maj är det kommunen som driver tidigare Prolympiaskolan.
Förra veckan var många föräldrar i Österåker upprörda sedan deras barn placerats på Nya Röllingbyskolan - trots att de inte valt att komma dit. Kommunen försvarar beslutet: "Nya Röllingby är bättre än paviljonger".

– Jag förstår att föräldrarna känner sig överrumplade. Man har inte hört något från oss och då tror man att det blir som man har önskat, säger Kent Henningson, produktionschef på Österåkers kommun.

– Men det är ju alltid så att inte alla kommer in där de vill.

Förra veckan gick många föräldrar i taket när de fick besked att deras barn placerats på Nya Röllingbysskolan – tidigare Prolympia. Beslutet berörde ett 50-tal barn som i första hand önskat börja sjunde klass i Tråsättraskolan, plus ytterligare ett tiotal som sökt till Söraskolan och Solskiftesskolan. Dessutom har en hel förskoleklass med 25 sexåringar fått veta att de ska gå på Nya Röllingby – trots att de tidigare fått besked från kommunen att de skulle få börja på Sjökarbyskolan.

Nu försvarar kommunen besluten. Söktrycket har helt enkelt varit för stort.

”En bättre lösning än att det är tomt i Prolympias lokaler”

– Det är en trend som pågått en tid att det är fler som söker till kommunala skolor och dessutom har vi haft en stor inflyttning. Vi tycker det här är en bättre lösning än att det är tomt i Prolympias lokaler och proppfullt på de andra skolorna, säger Kent Henningson.

Alternativet, enligt honom, hade varit att flytta andra klasser eller sätta upp paviljonger på skolorna eleverna valt i första hand – men det är inte skolorna dimensionerade för, exempelvis när det gäller skolgårdar.

Att föräldrar fått beskedet så sent beror på att kommunens övertagande av Prolympia inte vann laga kraft förrän i april.

Vad säger du om kritiken att ni inte följt närhetsprincipen när elever placerats?

– Där är vi helt säkra på att vi gör rätt. De är de som skulle fått längst väg till Nya Röllingbysskolan som i stället fått plats på Tråsättra.

Alla är heller inte missnöjda, säger han:

– Vi har fått en hel del positiva reaktioner också. Många tycker att Nya Röllingbysskolan ligger bra till, nära idrottsanläggningar och centralt.

Från och med denna vecka har Nya Röllingbyskolan/Prolympia en ny rektor – Anna Zaar – som tidigare arbetat på Tråsättraskolan.  Dessutom ska kommunen se över om lokalerna behöver piffas upp och anpassa delar av skolan för förskoleklassen som börjar. Av personalen på Prolympia tar kommunen över 12 behöriga lärare. Resten får söka om sina jobb när kommunen ska fylla upp övriga vakanser, i första hand med behörig personal.

– Vi får en chans att börja från noll. Man kan vara missnöjd med situationen som uppstått, men när det gäller utbildningen i den nya skolan känner vi oss trygga med att det kommer att bli bra.

 

LÄS MER:

Föräldrar rasar efter skolbesked

Kommunen tar över krisande friskola