Romer efterlyser lokal brobyggare

Ett minskat utanförskap för romer.

Det är målet för det nätverk som kommunen nu går med i.

– Först vill vi kartlägga behoven, säger Linda Nordberg på kommunen.

Idén till nätverket kom redan 2012 då regeringen valde ut fem kommuner att delta i ett pilotprojekt för att minska utanförskapet för romer i Sverige.

Ett antal kommuner i Mälardalen, som inte kom med i projektet, valde samtidigt att bilda ett nationellt nätverk för romsk inkludering.

Nätverket ska ta fram strategier och metoder för att lokalt få den romska befolkningen bättre integrerad i samhället.

Omkring 25 kommuner från hela landet har anmält sitt intresse för att vara med och på måndag säger kommunstyrelsen i Väsby också ja till medverkan.

Helena Manner, som driver Öppet hus för unga romer, tycker att kommunens engagemang i nätverket är positivt men säger samtidigt att det skulle behövas en anställd brobyggare på kommunen.

– En person som skulle kunna ge kunskap åt bägge håll, både till romer och till myndigheter, och medla mellan romer och det svenska samhället, säger Helena Manner som menar att diskriminering fortfarande är ett stort problem för romer.

– Och det tar mycket hårdare mot ungdomar. De blir nedstämda av det. Därför är det så viktigt att det blir rätt redan i skolan, att de gör sina läxor och har ett bra umgänge.

Kommunen ska samtidigt delta i en förstudie fram till den sista september, tillsammans med andra kommuner och myndigheter, som också den har som mål att definiera vad som behövs för att romer bättre ska kunna inkluderas i samhället.

Fakta

Nätverk startar i februari

Projektet ska pågå i fyra år.

Kommunrepresentanterna ska träffas fyra till fem gånger per år. Ett första möte hålls i början av februari i Skarpnäck.

Väsby kommun representeras av projektkoordinatorn Linda Nordberg samt kommunalrådet Maria Fälth (KD).

En behovsanalys ska göras under första halvåret i år.

Källa: Väsby kommun