Romsk brobyggare i kommunen

Kommunen ska anställa en romsk brobyggare under ett års tid med start 1 januari 2016.

Det formella beslutet väntas tas av kommunstyrelsen nästa måndag.

Den så kallade brobyggaren ska fungera som en länk mellan romer och kommunal verksamhet och bidra till att romer i högre grad inkluderas i samhället.

Kommunen ska också ha ett samråd för romsk inkludering som ska bestå av tre romska representanter och två politiker.

Väsbys arbete är en del av ett nationellt arbete för romsk inkludering.