Romska kulturklassen sågas – kraven på föräldrarna skärps

Den höga frånvaron bland de romska eleverna i Hammarbyskolan måste få ett slut. Annars hotar miljonvite efter krav från Skolinspektionen. – Eleverna trivs väldigt bra i verksamheten, de är väldigt rädda för att den ska läggas ner, säger grundskolechef Adelinde Schmidhuber.

Hög frånvaro anges vara den huvudsakliga orsaken till att de flesta elever vid Roma kulturklass vid Hammarbyskolan är underkända i flera ämnen. Och så har det sett ut i flera år, utan att rektorn eller huvudmannen vidtagit åtgärder. Skolan har exempelvis inte utrett elevernas individuella stödbehov, eller gjort andra kvalitetshöjande åtgärder för att betygen ska höjas. Det menar Skolinspektionen som var hård i sin kritik när de i slutet av augusti kom med sitt besked efter att ha inspekterat verksamheten: 1,8 miljoner i vite väntar om man inte kan visa tillräckliga förbättringar efter årsskiftet.

Hammarbyskolans rektor vill inte kommentera kritiken och hänvisar till grundskolechefen Adelinde Schmidhuber.

Hon medger att problemen med hög frånvaro varit kända under en längre tid. Men att man eftersom problemen anses bero på kulturella anledningar, inte vetat hur man ska gå till väga.

– Det är ett problem som vi känt till och som jag och rektorn pratat väldigt mycket om, hur vi ska få barnen till skolan. Vi har inte hittat någon bra lösning på den utmaningen, säger Adelinde Schmidhuber.

Stämmer det att man inte gjort något för att minska frånvaron?

– Det man har kunnat göra är att driva vitesförelägganden mot föräldrarna, men det har jag inte gjort. Mycket på grund av att vi varit rädda för att tappa kontakten med föräldrarna, säger hon.

Den andra åtgärden som Adelinde Schmidhuber hänvisar till, men som inte heller vidtagits är orosanmälan till socialtjänsten.

– Det har inte gjorts eftersom vi bedömt att det inte varit en omsorgsbrist från föräldrarnas sida utan en kulturell fråga, och då har vi inte haft medel för det.

I dagsläget är 33 barn inskrivna i verksamheten som består av en blandad klass som sträcker sig från förskoleelever till niondeklassare. Tre lärare är knutna till klassen.

I januari ska kommunen och skolan senast ha rapporterat till Skolinspektionen om vad de gjort för bristerna. Men skolan ska redan ha skickat ut information till föräldrarna om närvaroplikten och vad som gäller i fortsättningen om den inte följs.

– Om man inte kommer till skolan väntar anmälan till socialtjänst och sedan är nästa steg vitesföreläggande mot vårdnadshavarna, säger Adelinde Schmidhuber.

Externa utvärdera har tagits in som under en vecka kommer att bedöma kvaliteten i undervisningen och identifiera förbättringsområden.

– Eleverna trivs väldigt bra i verksamheten, de är väldigt rädda för att den ska läggas ner. Det är viktigt att inte straffa dem, utan det är i sådant fall vi som har brustit genom att vi inte använt oss av de till buds ståenden medel, säger Adelinde Schmidhuber.

Politiskt beslut om verksamhetens framtid uppger hon kommer att dröja tills åtminstone december.