Min lokala hjälte

Rondell ska byggas i olycksdrabbad korsning

En ny rondell byggs i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket för att öka säkerheten.

Sedan 2006 har tio olyckor inträffat där.

Perioden 2006–2010 blev tio fotgängare påkörda i eller i närheten av trevägskorsningen – varav ett barn som dog.

15 procent av bilisterna kör dessutom fortare än 67 kilometer i timmen på 50-vägarna Rinkebysvängen och Rinkebystråket, enligt en trafikmätning från 2011. Och kommunen har fått in många klagomål från de som bor i området.

– Gående korsar vägen som inte har något övergångställe för att gena till antingen Bromsten eller Rinkeby centrum. För att öka säkerheten och få ner hastigheten bygger vi nu en rondell, säger Elenore Bjelke, trafikplanerare på trafikkontoret i Stockholms stad.

Rondellen kommer att kosta 7,5 miljoner kronor att bygga. Den får en radie på 15 meter och pryds av en lutad tegelskiva i mitten.

Den omgivande muren ska kläs med mosaik i ett mönster som är gult, orange och vitt.

Man planerar också för ett övergångsställe väster om rondellen samt tre nya gångvägar. Två av dem kopplas ihop med gång- och cykelvägen i Rinkebydalen.

De nya gångbanorna kommer därmed att skapa en ny förbindelse mellan Rinkeby och Bromsten.

– Gestaltningsmässigt är det här tänkt att bli den södra ingången till Rinkeby med två tydliga huvudgator, säger Elenore Bjelke.

I början av maj börjar rondellen att byggas, och i höst ska allt vara klart. Vem som blir byggherre är ännu oklart. Men SL, som trafikerar gatorna med bussar, och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har granskat och godkänt förslaget.

Fakta

Tio olyckor

4 000 bilar per dygn kör på Rinkebysvängen – 3 200 på Rinkebystråket.

Medelhastigheten är 57 kilometer i timmen.

2006–2010 inträffade, i eller i närheten av korsningen, en dödsolycka, tre olyckor med svårt skadade och sex med lindrigt skadade.

Källa: Stockholms stad