Rondellbygget i Söra skapar kaos

Sedan förra måndagen finns det bara ett körfält på Söralidsvägen och Söravägen är avstängd. Anledningen är ett rondellbygge. Bygget orsakar långa köer och ilska.

– Det är långa köer. Jag har inte varit på plats själv, men medarbetare som bor i området har det. Det är naturligtvis en besvärlig trafiksituation, säger Anna Anderman, väg- och trafikchef i Österåkers kommun.

Vid rusningstid på kvällen är köerna nu så långa att de sträcker sig ut på 276:an, berättar hon. Och ber om överseende.

– Det är ett viktigt stråk, så det är viktigt att vi förbättrar trafiksituationen. Det är väldigt många arga kommentarer, men vi jobbar skift och helg för att hålla tiden nere. Vi jobbar på så fort vi kan.

På kommunen undersöker man också möjligheten att tillfälligt leda ut trafiken på enskild väg genom att öppna upp Margretelundvägen eller leda trafik via Fjärilsvägen och Syrsavägen, och på så vis minska köerna.

Fram till den 5 november beräknas trafikstörningarna pågå. Sedan ska Söralidsvägen åter få två körfält och Söravägen öppnas. För Åkersbergaborna är det än så länge en klen tröst att den nya rondellen i korsningen Söralidsvägen/Söravägen ska få både vassruggar och sjömärken som utsmyckning. Men det är mer än så. Med rondellen hoppas kommunen både sänka hastigheterna och förbättra trafikrytmen i området. Samtidigt flyttas också en busshållplats, vilket ska minska risken för farligt spring över vägen.

Arbetena är den första av totalt tre planerade etapper på Söralidsvägen. Men enligt Anna Anderman är det inte aktuellt att börja nästa etapp förrän tidigast 2015. Kostnaden för första etappen är nio miljoner kronor varav minst tre betalas av staten.

Har ni brustit på något vis?

– Nej, vi har informationskanaler och vi har satt upp skyltar i god tid.

Kommer Åkersbergaborna att märka av förbättringarna?

– Det hoppas vi absolut, annars skulle vi inte lägga ut de här pengarna. Det ska öka trafiksäkerheten, säger Anna Anderman.

Det är väldigt många arga kommentarer, men vi jobbar skift. Anna Anderman, väg- och trafikchef