Rönninge får fler bussturer

RÖNNINGE Den nya busslinjen i södra Rönninge kan få tätare trafik i höst. Enligt ett förslag från trafikförvaltningen på landstinget ska det bli kvällsturer varannan timme. Någon sluttid har dock inte angetts.

Landstinget föreslår också lördagstrafik varannan timme.

– I vårt svar till dem kräver vi två turer per timme fram till klockan 20. Helgen har vi inte skrivit något om, säger Jan Forsman, planeringschef på Salems kommun.

Redan på måndag tillkommer en kvällstur med start klockan 18.38 från stationen.

I dag går sista turen klockan 18.08.