Rönninges konst upp för diskussion

Flera delar av Rönninge centrum kan komma att få en touch av konst. På torsdag tas frågan upp i kultur- och fritidsnämnden.

Det har funnits önskemål om konstnärliga utsmyckningar i Rönninge centrum sedan tidigare och under hösten har Salems kommun diskuterat frågan.

– Det har funnits konstverk, men lite tunt har det varit, säger Rolf Johansson, kultur- och fritidschef.

Nu har kultur- och fritidsförvaltningen lämnat ett förslag om den konstnärliga utsmyckningen i Rönninge centrum, och frågan ska lyftas på kultur- och fritidsnämndens möte på torsdag.

Konstrundan genomförde en egen medborgarundersökning i höstas och inhämtade synpunkter från allmänheten som berättade hur de ser på konstnärlig gestaltning och vilka platser man vill se utsmyckningar på.

I fokus står Rönninge torg, rondellen i centrum och pendeltågstunneln.

Företaget Småa, som bygger bostäder i Rönninge centrum, ska enligt avtal stå för den konstnärliga utsmyckningen av Rönninge torg till en kostnad motsvarande 300 000 kronor. Förslaget är att de tankar och idéer som inkommit genom Konstrundans undersökningar lämnas över till Småa som inspirationsmaterial.

Bland de idéer som tidigare inkommit från allmänheten finns bland annat ny torgskulptur, fiskutsmyckning i rondellen, fontän på torget, muralmålning i tunneln och blomsterarrangemang, samt bilder och texter i tunneln från Rönningeprofiler.

Förvaltningen vill också att nämnden äskar 400 000 kronor ur kommunstyrelsens medel för att bekosta utsmyckningen i rondellen i Rönninge centrum.

Rolf Johansson berättar att kommunen vill ha ett öppet samtal med medborgarna om vilken typ av utsmyckning som kan bli aktuell i rondellen.

– Vi har förstått att det är en sak som engagerar så det är viktigt att få in synpunkter, säger han.

Därefter tänker man att förslagen ska lämnas till en konstnärlig referensgrupp som bland annat ska bestå av konstnärer, skolelever och hembygdsförening. Konstnärer ska kunna delta i en tävling och lämna förslag utifrån ett tema som beslutats av referensgruppen, den vinnande konstnären tilldelas sedan uppdraget.

Förhoppningen är att rondellprojektet ska färdigställas i september-november i år.