Rörelser kan styra gatubelysningen

Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) tror på rörelsestyrd belysning.
Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) tror på rörelsestyrd belysning.

Stockholm Ett lyckat experi­ment med gatubelysning på Kungsholmen kan spridas till fler stadsdelar. Det handlar om gatlyktor som anpassar ljusstyrkan med hjälp av rörelsedetektorer. När ingen finns i närheten dimmas lampan ner till hälften, men den som passerar, till fots eller på cykel, märker inte av detta halvmörker eftersom man hela tiden befinner sig i en hundraprocentigt upplyst zon som är sju stolpar lång.

– Med den här tekniken kan man minska energiförbrukningen med runt 50 procent. Men den måste utvecklas kommersiellt för att vi ska kunna få det till en rimlig kostnad, säger Anders Hedlund på trafikkontoret.