Rösaringsåsen blir naturreservat

SÄBYHOLM Länsstyrelsen har beslutat om ett nytt naturreservat i Upplands-Bro, Rösaringsåsen, som tillhör Säbyholm. Friluftsområdet har tidigare varit ett så kallat Natura 2000-område, men får i och med bildandet av ett reservat andra föreskrifter. De innebär bland annat förbud mot att gå med okopplade hundar, bryta kvistar och mot att elda.

Kommunen är positiv till bildandet av Rösaringsåsens reservat. Totalt berörs 97 hektar av beslutet. Planen är att senare göra ett större naturreservat i området. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden, vårda naturen och skydda den från byggen.