Rosdahls stol lyser tom

Förra året fick Torbjörn Rosdahl 14 000 kronor i arvode för att delta i ett möte i kommunfullmäktige.
Förra året fick Torbjörn Rosdahl 14 000 kronor i arvode för att delta i ett möte i kommunfullmäktige.
Han var Sollentunas starke man. Nu hinner inte Torbjörn Rosdahl (M) med kommunpolitiken längre. Förra året deltog han i ett fullmäktigemöte av nio, men fick betalt för hela året.

– Det är naturligtvis inte bra. Jag hade samtal med honom i höstas eftersom han inte haft tillräcklig närvaro, säger Douglas Lithborn.

Han är gruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige, det högsta beslutande organet i Sollentuna. Förra året deltog fullmäktigepolitikerna i nio sammanträden. ­Moderaterna, som är det parti med flest ledamöter i fullmäktige, toppar frånvarolistan över politiker som missade sammanträden. Allra mest har Torbjörn Rosdahl uteblivit. Under tio år, fram tills 2010, var han Sollentunas högsta politiker. Sedan blev han finanslandstingsråd. Ändå valde han att sitta kvar i kommunfullmäktige på hemmaplan.

Resultatet? Förra året deltog Torbjörn Rosdahl i ett fullmäktigemöte av nio. För det fick han helårsarvodet på 14 080 kronor.

I år har han också missat det enda sammanträde som gått av stapeln. Ändå väljer han att sitta kvar i fullmäktige, ett uppdrag som per automatik ger 1 140 kronor i månaden för att politikerna ska läsa på och förbereda sig inför mötena.

Närvarar man sedan på sammanträdet betalas ytterligare 600 kronor ut i mötesarvode.

Nu beklagar Torbjörn Rosdahl sin frånvaro. I ett mejl skriver han att han inte hunnit med sammanträdena, då de kolliderat med landstingsmöten.

– Jag har tyvärr inte lyckats delta i den omfattning jag önskar. ­Eftersom jag tycker att mitt uppdrag i kommunfullmäktige är viktigt så gör jag nu allt för att förbättra min närvaro, skriver han.

Oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S) tycker att Torbjörn Rosdahl ska överlåta sin plats till ­någon annan.

– En rimlig närvaro är 80 procent. Jag förstår om Moderaterna vill ha en direktlänk till landstinget i fullmäktige. Det skulle jag inte säga nej till om vi hade. Att vara landstingsledamot borde fungera. Nu är han finanslandstingsråd, det verkar vara för mycket att palla med.

Både Freddie Lundqvist, Torbjörn Rosdahl själv och hans efterträdare Douglas Lithborn poängterar dock att politikerna kan göra nytta fast de inte går på mötena.

– Jag bidrar med min kunskap och erfarenhet med råd och stöd inför beslut i fullmäktige, skriver Rosdahl.

Gruppledaren Douglas Lithborn har nyligen samtalat med två moderata ledamöter som haft hög frånvaro och därmed valt att lämna sin post.

Han tycker att Torbjörn Rosdahl i fortsättningen måste gå på ungefär vartannat möte för att kunna sitta kvar i fullmäktige.

– Nu har Rosdahl koll på almanackan och han har sagt att han avser att komma. Ur mitt perspektiv är det bättre att ha kvar honom. Om vi har ett stort bortfall bland ledamöterna kan jag i värsta fall kalla in Torbjörn. Då tror jag att han verkligen prioriterar det, säger Douglas Lithborn.

Fakta

Politiker borta

Moderatpolitiker missade flest möten i fullmäktige förra året.

Rosdahl missade 8 möten av 9. Två av hans partikollegor, varav en nu har avgått, missade fyra respektive sex möten var.

Tre socialdemokrater missade två möten var.

Källa: Sollentuna kommun.