Rösjön kan få regionalt cykelstråk

DANDERYD Vid Rösjön kan det byggas ett regionalt cykelstråk för 30 miljoner kronor. Det föreslår länsstyrelsen i en länsplan för åren 2014–2025 när det gäller utbyggnad av kollektivtrafiken och åtgärder för att främja cyklandet.

Förslaget ska nu ut på remiss tillsammans med många andra förslag i länsplanen som inne­håller satsningar för drygt 8,4 miljarder kronor. Av dessa handlar åtta procent om cykelfrämjande åtgärder och 69 procent om kollektivtrafiklösningar.

Länsstyrelsens förslag har tagits fram på uppdrag av regeringen och remissinstanserna ska svara innan 4 oktober.