Roslags-Näsby dubbelt så stort

Drygt 820 nya bostäder gör att Roslags-Näsbys befolkning fördubblas när det byggs en ny stadsdel på den västra sidan.

Nu har du chans att tycka till om detaljplanen innan kommunen påbörjar markförsäljningen.

Sedan några år tillbaka har det stått klart att västra Roslags-Näsby ska växa rejält.

Byggstart beräknas tidigast till 2016, men nu är detaljplanen klar för samråd och medborgarnas granskning.

Likt det vinnande arkitektförslaget innehåller planen drygt 630 vanliga bostäder, 140 studentbo- städer och 50 lägenheter för trygghetsboende.

Utöver det ska det exempelvis byggas ett vård- och omsorgsboende, en förskola med sex avdelningar, kontor, butiker och parkeringar.

Byggprojektet innebär att Roslags-Näsbys befolkning kommer att bli dubbelt så stor som den är i dag om allt går enligt planerna.

– Det kommer att ha en stor påverkan på området, konstaterar Karin Karlung som är statistik- ansvarig på kommunens planeringsavdelning.

Det är ännu inte klart hur den nya stadsdelens byggnader kommer att se ut, bilden här intill visar strukturen på det nya området och hur stora husen kan bli. Själva utformningen får byggföretagen som köper marken lämna idéer på.

– Vi har föreslagit höjder på husen, till exempel hur många våningar det högst får vara. Vad gäller fasader eller exakta detaljer kommer att visa sig längre fram när vi har blandat in exploatörerna, säger Maja Skoog, plan- arkitekt och projektledare på Täby kommun.

Kommunen kommer att ställa en del krav på byggherrarna.

Det ska till exempel finnas variation i byggnadernas utseende, så att inte alla byggnader i ett kvarter ser likadana ut.

Exploatörerna ska också jobba med saker som hållbara energisystem, avfallssystem och planera för grönskande utemiljö. Förslaget ovan innehåller en stadsdel täckt av gröna tak och gröna fasader, men det betyder inte att det kommer att se ut så i slutändan.

– De kan laborera med olika saker som gröna tak. Man kan jobba med grönt på fasaden också, men även olika typer av växter inne på gårdarna, säger Maja Skoog.

När det gäller fördelningen mellan hyres- och bostadsrätter är det hittills bara sagt att studentbostäderna och det nya trygghetsboendet ska vara hyresrätter.

– Sedan får själva markförsäljningen visa vad marknaden tänker sig, säger Maja Skoog. För dig som vill tycka till om nya västra Roslags-Näsby finns detaljplanen på kommunens hemsida, i foajén på kommunhuset och på biblioteket i Täby centrum. Fram till den 4 februari får medborgarna säga sitt.

Därefter är tanken att marken ska börjas säljas ut och en ny detaljplan ska arbetas fram utefter de synpunkter som kommit in.

Det kommer att ha en stor påverkan på områdetKarin Karlung, statistik- ansvarig på Täby kommun

Fakta

Kommunen håller öppet hus den 21 januari

Sedan 2009 har planeringen varit i gång för ett nytt område i västra Roslags-Näsby.

Mellan den 7 januari och den 4 februari bjuds allmänheten in till samråd kring detaljplanen.

Den 21 januari håller kommunen öppet hus i kommunens matsal från klockan 16 till 19 för de som vill framföra sina synpunkter.

2021 beräknas de sista kvarteren i området färdigställas.

Källa: Täby kommun