Ta nya röda bron till Roslags-Näsbys station

Fler förändringar. Den nya röda cykel- och gångbron vid Roslags-Näsby är på plats.
Fler förändringar. Den nya röda cykel- och gångbron vid Roslags-Näsby är på plats.
Här är en skärmdump från Swecos animerade film av hur nya Roslags Näsby station ska se ut.
Så ska Roslags Näsby station se ut, enligt den animerade film Sweco tagit fram.
Nu har järnvägsövergången vid Roslags-Näsby stängts av. De som går och cyklar får istället ta den nya röda bron längs med Centralvägen.
Se också filmen som visar hur nya stationsområdet och vänthallar på pelare kommer att se ut.

På onsdagen invigdes den nya röda cykel- och gångbron över spåren vid Roslags-Näsby. Kommunen och SL fanns på plats för att informera om detta eftersom gamla järnvägsövergången samtidigt stängdes av. En naturlig genväg för Täbybor med och utan cykel försvinner tillfälligt.

– Det är nog en promenad på sju-åtta minuter längre tid att promenera runt. Vissa tycker nog det är en besvärlig omväg och det är det ju, men det var samtidigt många som tycker det är positivt att vi bygger dubbelspåren och vi får tätare trafik, säger projektchef Magnus Nissar.

Framöver kommer resenärerna alltid kliva av tåget på östra sidan. Pendlare som parkerat på kommunens infartsparkering får alltså ta en omväg för att komma till tågperrongen.

Stora förändringar

Det som händer nu är att Roslags-Näsby station ska byggas om och delprojektet pågår fram till augusti. Bland annat ska det bli dubbelspår och en ny stationsbyggnad uppföras med hissar och trappa.

– Det kommer bli ganska flacka trappor och möjlighet att leda cykeln i trappan, men de som vill cykla får ta sig runt.

1400 bostäder runt stationen

Tanken är att området kring Roslags-Näsby station de närmaste åren ska genomgå en förvandling. Här planeras 1400 bostäder, varav flera hundra studentbostäder i detta kollektivtrafiknära läge. Ännu är dock inte den nya detaljplanen antagen och projektet har nyligen stött på oväntad patrull.

Magnus Nissar påpekar att den nya röda gång- och cykelbron längs Centralvägen kommer att ingå i ett utbyggt cykelnätverk ner mot trafikplatsen.

Så blir nya stationen

För att tydliggöra hur det nya stationsområdet i Roslags-Näsby kommer att se ut har Sweco på uppdrag av SL gjort en animerad film:

Fakta

Nya Roslags-Näsby station

Så kommer Roslags-Näsbys stationsområde att förändras:

  • Ny gång- och cykelväg på den röda bron över tågspåren parallellt med Centralbron
  • Två nya mittplattformar
  • Ny statstionsbyggnad med två vänthallar på pelar
  • Hissar
  • Rulltrappor/flacka trappor
  • Gångbro över spåren
Källa: Täby kommun