Roslagsbanan förlängs in till City

Klart! Roslagsbanan förlängs in till Stockholm City.
Klart! Roslagsbanan förlängs in till Stockholm City.
Roslagsbanan förlängs till Stockholm City via Odenplan. I dag kom beskedet som Täbys politiker längtat efter.
– Det känns ju väldigt bra. Det är naturligtvis väldigt glädjande att vi har nått den är överenskommelsen med staten och de inblandade kommunerna, säger Leif Gripestam (M).

Idag kom beskedet att en överenskommelse gjorts mellan de olika parterna i Sverigeförhandlingen, Storstadsförhandling Stockholm. Kommunalråd Leif Gripestam (M) anser att det är ett mycket välkommet för Täby kommun.

Täby vinnare

– Det är framförallt Täby, Vallentuna och Österåker som får mest restidsnytta i sparad tid. Varje minut är viktig i det är sammanhanget och ju färre byten du får ju fler människor resor. I det här fallet slipper du bytet vid Östra station.

Leif Gripestam uppger att Täby kommun har förbundit sig att bygga 16 000 bostäder de närmaste 20 åren. Det är något fler än vad som ändå ligger i planen, enligt honom.

– Det blir naturligtvis mer attraktivt med företagsetablering här också.

Men utbyggnad dröjer

Tidsplanen är fastställd. Först år 2026 börjar pengarna ticka ut från staten för byggnationen av Roslagsbanans del, men enligt Gripestam ska Täby arbeta för att det kommer igång tidigare. Innan dess ska dock utbyggnader göras av tunnelbanan och spårväg Syd påbörjas, vilket också ingår i Sverigeförhandlingens paket som presenterades vid en presskonferens i dag.

Projekten som det ska satsas på är:

  • Tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö via Årsta
  • Roslagsbanan till T-Centralen från Universitetet via Odenplan
  • Spårväg syd från Älvsjö till Flemingsberg via Kungens kurva

”Väldigt stora belopp”

För Täbys del handlar det om att på olika sätt vara med och medfinansiera satsningen även staten står för hälften av finansieringen av utbyggnaden, enligt Täby kommuns uppgifter. Några belopp vill inte Leif Gripestam nämna i dag.

– Det är väldigt stora belopp som det handlar om. Finansieringsfrågan är en nöt att knäcka, konstaterar Leif Gripestam.

Hur går det med era planera på en kollektivtrafik-förbindelse till Arlanda?

– Det är inte med i Sverigeförhandlingen.  Det driver vi inblandade kommuner på egen hand. Efter Sverigeförhandling tillkommer en Arlandaförhhandling, säger Leif Gripestam.

Kommunalråd Hans Ahlgren (L) kommer också att driva på för att nordost-kommunerna i nästa steg får en förlängning av Roslagsbanan även till Arlanda. Täbyborna måste få fler pendlingsmöjligheter till nya jobb som skapas där, anser han.

LÄS MER: Arlandakoppling inte samma nytta

Leif Gripestam säger att Täbyborna kan lita på dagens besked, Roslagsbanan kommer att förlängas till Stockholm City via Odenplan.

– Det är ett väldigt viktigt besked, säger Leif Gripestam.

Annica Gryhed (S), oppositionsråd i Täby, tycker också att beskedet är positivt för Täby. En snabb förbindelse in till City är viktigt, anser hon.

– Det är positivt att vi får den här stora kollektivtrafiksatsningen till Täby och till nordost och det kommer få fart på byggande och näringsliv, säger Annica Gryhed (S).

LÄS MER: Fler nya spår – Roslagsbanan in till City

 

Fakta

Sverigeförhandlingens besked: Fler spår och bostäder

För att finansiera satsningen från statligt håll kommer bland annat en utökning av trängselskatten att genomföras. Satsningen ska generera 100 000 nya bostäder och staten ska stå för 63 procent av kostnaden för satsningen. Projekten ska vara påbörjade senast 2026.

Här är de stora spårprojekten som det ska satsas på:

  • Tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö via Årsta
  • Roslagsbanan till T-Centralen från Universitetet via Odenplan (kostnad 7 miljarder)
  • Spårväg syd från Älvsjö till Flemingsberg via Kungens kurva

Roslagsbanan förlängs från Universitetet mot T-centralen via en ny station vid Odenplan. Så många bostäder utlovas: 

  • Täby: 16 200
  • Vallentuna: 5600
  • Österåker: 7020
  • Stockholm: 500
Källa: Sverigeförhandlingen

Här är några av kommentarerna som nyheten om förlängningen av Roslagsbanan har genererat på Facebook:

”Kul, andra delar av stan får ny tunnelbana, vi får utbyggd museijärnväg. Wohoo!”

Peter 

”Oppositionsrådet har glömt att hennes parti omöjligen kunde tänka sig RB söder om Roslagsnäsby om T-bana skulle dras till Täby. Skall man lita på historierevisionister över huvud taget?!!”

Johan

”Kul, men projekt borde genomföras i snabbare takt.”

Linus

”Tycker dock det är ganska bra, bortsett tidsaspekten. Att dra Roslagsbanan till Odenplan skulle för pendlare utmed gröna linjen slippa ett byte vid Slussen från röda.”

Peter