ANNONS

Roslagsbanan kan dras till Arlanda

ANNONS

DANDERYD SL har påbörjat en förstudie som ska undersöka olika alternativ att förbättra kollektivtrafiken mellan Ar­landa och nordostkommun­er­na. I förstudien ska både buss- och spårlösningar studeras.

SL anser att det är viktigt att inhämta synpunkter från dem som berörs och inbjuder därför till ett samråd tors­dag­en den 1 december klockan 19–21 i Vallentunasalen, Torg­ga­tan 19, i Vallentuna centrum.

Synpunkter kan också skickas till SL senast 15 december. Kuvertet ska då märkas med ”Förstudie vägförbindelse mel­lan Roslagsbanan och Arlanda.”