Roslagsbanan sämst av lokaltågen i Stockholm

Roslagsbanan. Inställd mer än andra lokaltåg.
Roslagsbanan. Inställd mer än andra lokaltåg.
Av SL:s lokaltåg är det Roslagsbanan som har flest inställda avgångar. Dessutom visar den sämst resultat på vintern. Det visar Mitt i:s granskning.

Mitt i har tagit del av statistik på hur ofta tågen ställs in på SL:s lokaltåg utom Lidingöbanan. Vi har jämfört hur många tåg som ställts in på Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Nockebybanan och Tvärbanan under 2016, 2017 och 2018. Och det visar sig att Roslagsbanan ligger sämst till när det gäller inställda tåg.

• Under 2016 gjordes sammanlagt 124 503 avgångar på de fyra lokaltågen. Roslagsbanans andel var 34 procent. Sammanlagt ställdes 2 700 tåg in under året. Roslagsbanans andel av de inställda avgångarna var 57 procent.

• Under 2017 avgick 93 018 tåg, varav Roslagsbanans andel var 28 procent. Av de 1 214 uteblivna avgångarna stod Roslagsbanan för 48 procent.

• Under 2018 gjordes 125 307 avgångar och Roslagsbanans andel var 31 procent. Antalet inställda avgångar var 1 724 och av dessa hörde 49 procent till Roslagsbanan.

Roslagsbanans andel av de inställda tågen är alltså betydligt högre än man kan förvänta sig utifrån hur många avgångar som görs.

Hur ser det då ut om man ser närmare på månaderna januari och februari? Efter alla inställda tåg under inledningen av detta år blir det intressant att försöka ta reda på om Roslagsbanans tåg är känsligare för vinterväder än Saltsjöbanan, Nockebybanan och Tvärbanan.

• I januari 2016 ställdes 3,6 procent av de planerade avgångarna in på Roslagsbanan. Saltsjöbanan ställde in 2,4 procent av sina tåg, Tvärbanan 1,4 procent och Nockebybanan 0,3 procent. Roslagsbanan var alltså klart sämst. Månaden därpå ställde de andra lokaltågen in mindre än en procent av sina avgångar medan Roslagsbanan ställde in 3 procent.

• I januari 2017 ligger faktiskt Tvärbanan sämst till med 3,2 procents inställda avgångar, sedan kommer Roslagsbanan med 2,2 procent. I februari ligger alla lokaltågen ligger över 99 procents utförda avgångar. Men även om resultatet är gott är Roslagsbanan sämst av de fyra lokaltågen.

• I januari 2018 blev det 1,25 procents inställda avgångar för Roslagsbanan. De andra lokaltågen ställde in mindre än en procent av tågen. Ingen jättestor skillnad, men Roslagsbanan är likväl sämst. I februari samma år hade Roslagsbanan 3,4 procent inställda avgångar medan de andra lokaltåg fick iväg 99 procent av sina tåg.

Av sex jämförda månader ligger Roslagsbanan med andra ord sämst till i fem av sex jämförda månader.

Roslagsbanan har alltså inte bara den högsta andelen inställda tåg över året under den valda perioden. Den är också sämre än de andra lokaltågen under de kritiska vintermånaderna.