Så påverkar nya Roslagsbanan Danderyd

Ökad trafik kan leda till mer buller.
Ökad trafik kan leda till mer buller.
Inom ramen för Sverigeförhandlingen ställs inga bostadsbyggkrav på Danderyds kommun. Men utbyggnaden av Roslagsbanan påverkar kommunen i högsta grad.
– Nu kan vi kanske få igenom förbindelsen till Arlanda vilket skulle uppskattas av många, säger kommunstyrelsens ordförande, Olle Reichenberg.

Enligt Sverigeförhandlingen behöver Danderyd inte bygga några bostäder men får ta del av utbyggnationen av Roslagsbanan i allra högsta grad. Kanske är kommunen en av vinnarna i förhandlingen. Kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg tycker framförallt att det är bra att Roslagsbanan blir kvar även om det kan påverka de närmast boende med extra buller.

Täby inte intresserade

– Vi har inte varit inblandade i Sverigeförhandlingen alls egentligen. Från början var vi med då förslag låg att bygga ut tunnelbanan men då Täby inte har varit intresserade så lades de planerna ned. En het fråga för oss om Roslagsbanan blir vältrafikerad är det ökade bullret och hur det påverkar biltrafiken men bommar och korsningar över spåret, säger Olle Reichenberg.

En annan aspekt som har debatterats flitigt i Danderyd, Täby och Vallentuna är att dra Roslagsbanan åt andra hållet, till Arlanda.

”Förbindelse till Arlanda skulle uppskattas av många”

– Jag ser det som positivt att Roslagsbanan först och främst blir kvar och om man nu bygger ut den åt ena hållet kan det underlätta besluten om att dra den åt andra hållet med. Då kan vi kanske få igenom förbindelsen till Arlanda vilket skulle uppskattas av många i kommunen, säger Olle Reichenberg.

Så ska Roslagsbanan till city bli verklighet