ANNONS

Så ska Roslagsbanan till city bli verklighet

Mitt i går igenom vad som behövs för att tunneln ska bli av.
Mitt i går igenom vad som behövs för att tunneln ska bli av.
Sverigeförhandlingarna är påskrivna. Men vägen ner i tunnel för Roslagsbanan är inte spikrak. Underjorden i Stockholm är full av bergrum och tunnlar som tågtunneln ska passa ihop med.
Dessutom är politikerna i landstinget inte helt eniga.
Mitt i listar stegen som behöver tas för att tunneln ska bli av.
ANNONS

Tekniken bakom

I ett område strax söder om Universitetets station är det tänkt att Roslagsbanan ska dyka ner i en tunnel. Enligt den första tekniska utredning som Landstingets trafikförvaltning gjort hoppas man att tunneln kan dyka ganska brant ner i underjorden. Roslagsbanans nya första station i stan, vid Odenplan, ska ligga cirka 30 meter under mark innan spåren går vidare mot T-centralen.

 

Men den drygt två kilometer långa vägen under mark mellan Universitetet och Odenplan är kantad av hinder. Underjorden i Stockholm är full av bergrum och tunnlar. Vissa av dem är så hemliga att tjänstemännen på landstinget inte vet vad de har för funktion. Det kan till exempel handla om underjordiska skyddsrum.

När tunnlar ska projekteras kontaktas ett antal myndigheter, till exempel Försvarsmakten, som har koll på sina tunnlar och bergrum. På vägen mellan Universitetet och Odenplan finns till exempel en underjordisk återvinningsstation som inte ska behöva korsas av en tågtunnel – den är inte hemlig. Efter en första utredning bedömer man att det ska gå att bygga tunneln den tänkta sträckningen.

Nationalstadsparken

Haga slott, som ligger i Nationalstadsparken. Foto: Åsa Sommarström

Det är inte bara underjordiska hinder som sätter käppar i hjulen. Tunneln dyker ner i Nationalstadsparken, som är ett riksintresse. För att få gräva tunnel där krävs omfattande prövningar. Det måste säkerställas att tunnelbygget går hand i hand med nationalstadsparkslagstiftningen.

ANNONS

”Nationalstadsparken är ett viktigt rekreationsområde”

Det måste kollas om det finns miljöfarliga ämnen där det ska grävas och om grundvattnet påverkas av projektet.

– Nationalstadsparken är ett viktig rekreationsområde. Men inte bara det. Det genererar ren luft, vatten och annat till Stockholmarna, säger Amelie Lindhagen, samordnare för Nationalstadsparken, Länsstyrelsen.

– Ett tunnelbygge kan förvisso svälja buller och frigöra mer grönyta. Men om det finns planer på att exploatera marken är det en annan sak, säger hon.

Politiken

Politikerna är inte alla eniga om att en tunnel är den bästa lösningen.

Bra att man satsar på kollektivtrafik. Det är alla politiker överens om. Men om det bästa verkligen är att gräva ner Roslagsbanan i en tunnel är alla inte lika eniga om.

För att tunnelprojektet ska bli verklighet krävs beslut i Vallentuna, Österåker och Täby kommuner, samt Stockholms stad. Här vill en stark majoritet från alla politiska läger ha tunnel.

Men det krävs också ett beslut i landstingsfullmäktige här är man inte lika eniga. Sverigedemokraterna har hittills varit emot tunnelbygget och för Socialdemokraterna är det inte heller självklart att tågtunnel är det bästa.
– Själva tunnelbygget har inte varit på nämndens bord tidigare. Däremot hade vi styrt i Sverigeförhandlingen hade vi prioriterat en utbyggd tunnelbana till Täby, säger Talla Alkurdi, (S), oppositionslandstingsråd.

Folkets röst

I bland annat insändarna har medborgarnas kritik kommit fram.

Från folkdjupet har de rests kritiska röster. Vansinne att miljardsatsa på en gammal smalspårig ”museijärnväg” som Roslagsbanan.

Bygg en bra rulltrappa från Östra station ner till Tekniska högskolan och den röda tunnelbanelinjen föreslog en insändarskribent.

Går inte, menar landstingspolitikerna Lars Carlsson (C), ersättare i trafiknämnden
– Det är sprängfullt i tunneln där tunnelbanans röda linje går. Det går inte att trycka in mer kollektivtrafik där. Samtidigt växer alla nordortskommuner. Gör man inget skulle det generera ännu med bilköer och det är redan idag infarktiskt på bilsidan. Lösningen är mera spår.