Så blir Roslagsbanan till Vasastan verklighet

I framtiden ska Roslagsbanan gå i tunnel ända fram till Odenplan och city.
I framtiden ska Roslagsbanan gå i tunnel ända fram till Odenplan och city.
Sverigeförhandlingarna är påskrivna. Men vägen ner i tunnel för Roslagsbanan är inte spikrak.
Underjorden i Stockholm är full av bergrum och tunnlar som tågtunneln ska passa ihop med.
Dessutom är politikerna i landstinget inte helt eniga.

Tekniken bakom

Under jorden i Stockholm får Roslagsbanan trängas med en myriad andra tunnlar.

 

I ett område strax söder om Universitetets station är det tänkt att Roslagsbanan ska dyka ner i en tunnel. Enligt den första tekniska utredning som landstingets trafikförvaltning gjort hoppas man att tunneln kan dyka ganska brant ner i underjorden. Roslagsbanans förta nya station i stan, vid Odenplan, ska ligga cirka 30 meter under mark innan spåren går mot T-centralen.

Men den drygt två kilometer långa vägen under mark mellan Universitetet och Odenplan är kantad av hinder.

Underjorden i Stockholm är full av bergrum och tunnlar. Vissa av dem är så hemliga att tjänstemännen på landstinget inte vet vad de har för funktion. Det kan till exempel handla om underjordiska skyddsrum. När tunnlar ska projekteras kontaktas ett antal myndigheter, till exempel Försvarsmakten, som har koll på sina tunnlar och bergrum.

På vägen mellan Universitetet och Odenplan finns till exempel en underjordisk återvinningsstation som inte ska behöva korsas av en tågtunnel – den är inte hemlig. Efter en första utredning bedömer man att det ska gå att bygga tunneln den tänkta sträckningen.

Nationalstadsparken

Haga slott i Nationalstadsparken.

 

Det är inte bara underjordiska hinder som sätter käppar i hjulen. Tunneln dyker ner i Nationalstadsparken, som är ett riksintresse. För att få gräva tunnel där krävs omfattande prövningar. Det måste säkerställas att tunnelbygget går hand i hand med nationalstadsparkslagstiftningen. Det måste kollas om det finns miljöfarliga ämnen där det ska grävas och om grundvattnet påverkas av projektet.

– Nationalstadsparken är ett viktig rekreationsområde. Men inte bara det. Det genererar ren luft, vatten och annat till stockholmarna, säger Amelie Lindhagen, samordnare för Nationalstadsparken, länsstyrelsen.

– Ett tunnelbygge kan förvisso svälja buller och frigöra mer grönyta. Men om det finns planer på att exploatera marken är det en annan sak, säger hon.

Politiken

Alla politiker är inte eniga om att en tunnel är den bästa lösningen.

 

Bra att man satsar på kollektivtrafik. Det är alla politiker överens om. Men om det bästa verkligen är att gräva ner Roslagsbanan i en tunnel är alla inte lika eniga om.

För att tunnelprojektet ska bli verklighet krävs beslut i Vallentuna, Österåker och Täby kommuner, samt Stockholms stad. Här vill en stark majoritet från alla politiska läger ha tunnel.

Men det krävs också ett beslut i landstingsfullmäktige och här är man inte lika eniga.

Sverigedemokraterna har hittills varit emot tunnelbygget och för Socialdemokraterna är det inte heller självklart att tågtunnel är det bästa.

– Själva tunnelbygget har inte varit på nämndens bord tidigare. Däremot hade vi styrt i Sverigeförhandlingen hade vi prioriterat en utbyggd tunnelbana till Täby, säger Talla Alkurdi, (S), oppositionslandstingsråd.

Folkets röst

I bland annat insändarna har medborgarnas kritik kommit fram.

Från folkdjupet har det rests kritiska röster. ”Vansinne att miljardsatsa på en gammal smalspårig museijärnväg som Roslagsbanan” har det hetat.

”Bygg en bra rulltrappa från Östra station ner till Tekniska högskolan och den röda tunnelbanelinjen” föreslog en insändarskribent.

Går inte, menar landstingspolitikerna Lars Carlsson (C), ersättare i trafiknämnden:

– Det är sprängfullt i tunneln där tunnelbanans röda linje går. Det går inte att trycka in mer kollektivtrafik där. Samtidigt växer alla nordostkommuner. Gör man inget skulle det generera ännu med bilköer och det är redan idag infarktiskt på bilsidan. Lösningen är mera spår.

Under jorden i Stockholm får Roslagbanan trängas med en myriad av andra tunnlar.

 

LÄS MER:

Här ska Österåkers 7 000 nya bostäder byggas

Bostadsbyggandet måste speedas upp

Så påverkar nya Roslagsbanan Danderyd

Så ska Täby bygga 16 200 bostäder

Fakta

Så mycket kostar tunneln

  • Tunnelbygget vid Roslagsbanan kommer att kosta 7,1 miljard kronor.
  • Tunneln ska gå från Universiteter till Odenplan, cirka två kilometer. Vid Odenplan får pendlarna knata över perrongen till tunnelbanan för vidare färd mot T-Centralen. Tanken är att Nordostborna får snabb tillgång till hela tunnelbane- och pendeltågsystemet.
  • Bygget ska starta senast år 2026.

Så här ska kostnaderna fördelas:

  • Täby kommun: 914 miljoner
  • Vallentuna kommun: 431 miljoner
  • Österåkers kommun: 457 miljoner
  • Stockholms stad: 300 miljoner
  • Staten: 3,8 miljarder
  • Stockholms läns landsting: 1,1 miljard