Roslagspolisen ska spara miljoner

2015 ska polisen omorganiseras. Därför har alla polismyndigheter order att få balans i sina budgetar. För Roslagens del innebär det att ett underskott på 13 miljoner ska bort.

– Jag tillrädde förra hösten. Vad jag har sparat på? Ja, jag har ingen chefsekreterare. Sedan har vi sett över vagnsparken och vi har inte ersättningsrekryterat när folk har slutat, säger Carolina Björnsdotter Paasikivi, polismästare i Roslagens polismästardistrikt.

För ett par veckor sedan fick länets polismästare ytterligare detaljer om den kommande omorganiseringen av polisen av utredningen Genomförandekommittén för den nya polismyndigheten.

Bakgrunden är att polisen 2015 ska omvandlas från 21 fristående myndigheter till en enda nationell myndighet. Nu är beskedet att antalet chefsnivåer dessutom ska minska från dagens 8-10 till sex, från rikspolischefen ner till lägsta chef.

Dessutom ersätts de 21 myndigheterna som tidigare blivit känt med sju regioner där Stockholm och Gotland föreslås bli en. De nuvarande polismästardistrikten och närpolisområdena ska omvandlas till polisområden och lokalpolisområden, berättar Carolina Björnsdotter Paasikivi.

– Polismästardistrikten består under 2014 och sedan får den nye chefen för regionen bestämma vad som ska hända.

Inför förändringarna ska alla myndigheters budgetar vara i balans för att underlätta när man stuvar om. Det innebär tuffa tag för polisen i Stockholms län som i år beräknas gå 100 miljoner back och nästa år minus 260 miljoner. Bidragande orsaker till årets underskott är, enligt Carolina Björnsdotter Paasikivi, oroligheterna i bland annat Husby i våras och president Obamas besök i Sverige.

– Tillsammans kostade de två insatserna 35 miljoner.

Andra faktorer är löne­ökningar som inte helt täckts av anslagen från staten.

Roslagens polismästardistrikt har gått minus varje år de senaste 18 åren berättar Carolina Björnsdotter Paasikivi som nu jobbat ner underskottet från 13 miljoner till minus 2,4.

Naturlig avgång står för en stor del av besparingarna – 27 poliser som slutat eller gått i pension har ersatts av bara 18 nya och antalet civilanställda har minskat med sex. I november flyttar troligen närpolisen i Danderyd till Täby vilket sparar 880 000 kronor om året i lokalkostnader. Några fler nedläggningar eller flyttar av lokalkontor är inte på gång:

– Nej, inte för tillfället.