Roslagstull kan få stort lyft

Valhallavägen kan förändras radikalt.

Nu planerar Stockholm stad för upp till 1000 nya bostäder – och för att lyfta hela området vid Roslagstull.

Norra länken är nyckeln till allt. När vägtunneln tas i bruk 2015 ska dagens tunga trafik av lastbilar och farligt gods minska på Valhallavägen.

Det öppnar för helt nya möjligheter att bygga nytt i området.

Joakim Larsson, (M), borgarråd och ordförande i exploateringsnämnden, som nu i veckan väntas ge Stockholmsbyggmästarna – en grupp av elva byggherrar – en markreservation för 300 bostäder.

Valhallavägen är innerstadens längsta gata och sträcker sig från Roslagstull till Gärdet. Sträckan mellan Roslagstull och korsningen Surbrunnsgatan/Körsbärsvägen består i dag mest av parkeringsplatser och parkmark.

Här räknar man med att mellan 500 och 1000 lägenheter och en fullstor idrottshall får plats. Förhoppningen är det ska bli hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter.

Nu ska staden utreda hur det hela kan utvecklas.

Stockholmsbyggmästarna har döpt sin vision om Valhallavägen till Academica.

Man vill bygga ett nytt nationellt centrum för forskning och studier, som kan binda samman Vetenskapsstaden, Universitet, KTH och Nationalstadsparken med resten av Stockholm.

– Det finns stora behov av forskarlägenheten och studentbostäder och vi tror det är viktigt för Stockholm som en kunskapsregion, säger Olof Ramberg, samordnare för Stockholmsbyggmästarna.

Men exploateringskontoret ser flera problem med att bygga ut. Buller och luftföroreningar från Valhallavägen måste utredas. Detsamma gäller riskerna för farligt gods, som fortfarande till viss del kan komma att transporteras på Valhallavägen.

Ett stort antal p-platser och parkmark kommer även försvinna från sträckan.

– Problemen med buller och luftföroreningar är något som vi måste lösa. Parkeringsplatser är även något som kan försvinna då mark tas i anspråk, säger Eleonor Eklind Forslin, projektansvarig vid exploateringskontoret.

Engelska skolan ligger i dag mitt i området och kan behöva flyttas.

– Vi tittar på om den ska flyttas till en annan plats i närheten, alternativt inrymmas i den nya bebyggelsen, säger Eleonor Eklind Forslin