Roslagstull ska få nytt utseende

Valhallavägen kan förändras radikalt.

Nu planerar Stockholms stad för upp till 1 000 nya bostäder – och för att lyfta hela området vid Roslagstull.

– Det är ett spännande projekt, säger Joakim Larsson, (M), ordförande i exploateringsnämnden.

Norra länken är nyckeln till allt. När vägtunneln tas i bruk 2015 ska dagens tunga trafik av lastbilar och farligt gods minska på Valhallavägen.

Det öppnar för helt nya möjligheter att bygga nytt i området.

Joakim Larsson, (M), är ordförande i exploateringsnämnden, som nu i veckan väntas ge Stockholmsbyggmästarna – en grupp av elva byggherrar – en mark- reservation för 300 bostäder.

Valhallavägen är innerstans längsta gata och sträcker sig från Roslagstull till Gärdet. Sträckan mellan Roslagstull och korsningen Surbrunnsgatan/Körsbärsvägen består i dag mest av parkeringsplatser och parkmark.

Här räknar man med att mellan 500 och 1 000 lägenheter och en fullstor idrottshall får plats. Förhoppningen är att det ska bli hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter.

– Det är många som sneglat på det här området. Och det finns en stor potential när den tunga trafiken kan ledas bort. Det här har tidigare varit ett område som hamnat i skymundan och vi hoppas att det här kan binda ihop staden på ett bra sätt, säger Joakim Larsson, (M), borgarråd.

Nu ska staden utreda hur det hela kan utvecklas.

Stockholmsbyggmästarna har döpt sin vision om Valhallavägen till Academica.

Man vill bygga ett nytt nationellt centrum för forskning och studier, som kan binda samman Vetenskapsstaden, Universitet, KTH och Nationalstadsparken med resten av Stockholm.

– Vi ser ett behov av att binda samman de olika delarna med stenstaden. För instituten finns det även stora behov av forskarlägenheter och studentbostäder och vi tror det är viktigt för Stockholm som en kunskapsregion, säger Olof Ramberg, samordnare för Stockholmsbyggmästarna.

New York har varit en tydlig förebild för Academica. Bland annat föreslår man att en ekodukt ska byggas över Roslagsvägen, så djur och människor kan ta sig över vägen. Precis som High line i New York, en gammal upphöjd tågbana på Manhattan, som nu har blivit ett promenadstråk och park.

Men exploateringskontoret ser flera hinder med att bygga ut Valhallavägen.

Buller och luftföroreningar från Valhallavägen måste utredas. Samt riskerna då farligt gods fortfarande kan komma att transporteras på Valhallavägen. Utformningen av byggnaderna kommer sannolikt att behöva anpassas på grund av detta.

Ett stort antal p-platser och parkmark kommer även att försvinna från sträckan.

– Problemen med buller och luftföroreningar är något som vi har med i beräkningarna och måste lösa. Parkeringsplatser är även något som kan försvinna då mark tas i anspråk. Vi tittar närmare på om det kan lösas med underjordiska garage, säger Eleonor Eklind Forslin, projektansvarig vid exploateringskontoret.

Engelska skolan ligger i dag mitt i området och kan behöva flyttas.

– Vi för en dialog med skolan och tittar på om byggnaden kan vara kvar i befintligt läge, eller om den ska flyttas till en annan plats i närheten, alternativt inrymmas i den nya bebyggelsen, säger Eleonor Eklind Forslin