Roslagsvatten tror inte på sopkaos

Roslagsvatten
Roslagsvatten tror på Renonorden, men "tittar på alternativa möjligheter".
Krisande avfallsbolagets Renonordens svenska verksamhet är stabil. Det anser Roslagsvatten som anlitar bolaget för sophämtningen i Vaxholm och Österåker. Samtidigt garderar man sig med en "plan B" – om något skulle hända.

I maj fick avfallsjätten Renonorden förnyat uppdrag att ta hand om hushållssopor i Österåker och Vaxholm, trots uppgifter att bolaget har ekonomiska problem. I media har experter varnat för att Renonorden kan gå i konkurs, men den uppfattningen delas inte av kommunala Roslagsvatten:

– Vi har ett gott samarbete med Renonorden i Vaxholm och Österåker och har inte haft någon anledning att tro att bolagets svenska verksamhet inte ska klara att utföra de tjänster vi upphandlat av dem, skriver Marie-Louise Scanlan, kommunikationschef på Roslagsvatten.

– Vi bedömer situationen med det svenska bolaget som stabilt och att de kommer fullfölja sina åtaganden.

Bedömer situationen som stabil

Enligt Marie-Louise Scanlan uppger Renonorden att bolaget går bra i Sverige.

– Kreditvärdigheten för den svenska verksamheten bekräftas av tagna kreditupplysningar från kreditinstitut.

Däremot har bolaget olönsamma kontrakt i Norge och Danmark som gjort att man bland annat ”arbetar man för att ta fram en långsiktig finansieringslösning” skriver hon. Därför garderar sig Roslagsvatten, trots allt:

– Vi följer utvecklingen noga och tittar på olika alternativa möjligheter för att säkerställa en trygg avfallshämtning.

Av handlingar från Roslagsvatten framgår att Renonorden vann kontraktet i Vaxholm och Österåker med det lägsta budet, men att budet inte var anmärkningsvärt lägre än de övriga tävlandes.

LÄS MER:

Risk för sopkaos i många stockholmskommuner