Så ska de få fler att rösta i valet 2018

I Östra Bagarby var det bara drygt hälften som röstade 2014. Det vill kommunen ändra på.
I Östra Bagarby var det bara drygt hälften som röstade 2014. Det vill kommunen ändra på.
Sollentuna har ett högt valdeltagande i genomsnitt, men flera distrikt har halkat efter.
Mer information, på flera språk, är ett av knepen som ska få fler att rösta i höst, hoppas majoriteten.

Sollentuna kommun har ett högt valdeltagandet. I valet till kommunfullmäktige röstade över 84 procent av alla berättigade Sollentunabor, vilket placerar kommunen över snittet i länet.

Men skillnaderna inom Sollentuna är stora.

I distriktet Östra Bagarby var det bara 52 procent som röstade 2014, och medan kommunsnittet legat stadigt minskade det med nästa fem procentenheter i Östra Bagarby jämfört med 2010. Nu vill Sollentuna kommun vända trenden.

– Det finns ett stort värde i att höja valdeltagandet i samtliga delar av kommunen. Ett högt valdeltagandet ger legitimitet åt demokratin, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M) som tillsammans med de övriga partierna i majoriteten tagit initiativ till en ny kampanj som togs upp på kommunstyrelsen den 5 februari.

Formerna är ännu inte helt spikade, men några inslag kan bli affischer och brev på lätt svenska, samt informationsmaterial på några utvalda språk.

– Vi vill informera om vem som har rätt att rösta i val till kommun, landsting och riksdag och om hur politiska beslut i de olika församlingarna påverkar din vardag, säger Henrik Thunes.