Så röstar vi i Järfälla

Så röstar Järfälla (2014)
Om ett år är det dags för val igen.
Håll ögonen öppna efter de nationella opinionsmätningarna, de kan nämligen säga en hel del om vem som får styra i Järfälla kommun efter valet nästa år. För Järfällas invånare röstar till kommunen som svenskarna gör till riksdagen.

Vilken är den viktigaste frågan i Järfälla?

Järfälla är en ganska normal svensk kommun. Nästan alltid väljer Sverige samma representation i riksdagen som den Järfällaborna valt till kommunfullmäktige. Efter många år av socialdemokratisk dominans har högerpartierna de senaste decennierna blivit att räkna med, och både Sverige och Järfälla valde 2006 och 2010 alliansregeringar. Järfälla är alltså varken en övervägande blå, eller röd, kommun.

Även valet 2014 lyckades Järfällaborna pricka in nationens röst ganska väl. I Järfälla tog en blocköverskridande koalition över medan Sveriges regering blev rödgrön. Den som vill ha en fingervisning om hur Järfälla kan komma att styras efter nästa års val kan därför, kanske, se till de nationella opinionsmätningarna.

Men Järfälla är inte helt sammanhållet – skillnaderna mellan hur man röstar i olika områden är stor. Kommunens rödaste hörn är Tallbohov-Söderhöjden, där får Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nästan 70 procent av alla röster tillsammans. Det motsatta gäller i Skälby gård och Olovslund. Där samlar Allianspartierna omkring 60 procent av rösterna.

De flesta röstar likadant i kommunvalet som de gör i riksdagsvalet, men några partier ser stora skillnader. Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ är båda betydligt större på riksdagsnivå än på kommunal nivå – kanske är det för att båda partierna profilerat sig i frågor som uppfattas som nationella snarare än lokala. För Socialdemokraterna gäller det omvända, de får högre stöd i kommunen än i riksdagen.

Enligt Henrik Oscarsson, föreståndare på SOM-institutet, är det ovanligt att man röstar olika i kommun, landsting och riksdag. Bara 3 av 10 väljare röstar på olika partier till de olika instanserna.

– Om man röstar olika finns det ett skäl till det. Kommunalt kan det handla om att man känner någon granne som är lokalpolitiker eller brinner för en särskild lokal fråga, säger Henrik Oscarsson, föreståndare på SOM-institutet.