Röster om det nya torget i Rönninge

Röninngebon Katharina Guder, med sonen, tycker själva torget ser bra ut.
Röninngebon Katharina Guder, med sonen, tycker själva torget ser bra ut.
Gestaltningen av det nya torget ser bra ut tycker de personer tidningen möter i Rönninge centrum.

På torget som i dag är ganska kalt möter Mitt i Botkyrka Salem Rönningebon Katharina Guder. Hon får se en av bilderna som Salems kommun tagit fram i samarbete med en arkitektfirma. Den visar ett förslag på hur själva torgytan ska gestaltas och smyckas ut.

Växtlighet ska prägla Rönninge torg enligt förslaget. Bild: ELIN SAMUELSSON LANDSKAPSARKITEKT LAR/MSA

– Det ser bra ut, säger Katharina Guder.

Att det sedan tidigare är beslutat om husbyggnation vid själva torget och vid det så kallade Busstorget kände hon dock inte till.

– Det är för mycket, säger hon.

Samma plats utan planteringar på vintern. Foto: Salems kommun.

På torget möter tidningen också Rönningebon Peter Löfgren. Själva bilden som tidningen visar fram för honom och som visar en av lundarna tycker han ser bra ut. Och han gillar idén att knyta an till Rönninges trädgårdshistoria.

– Det låter bra. Men bilden är kanske är lite sockrad, säger han och skrattar.

Reagerar på husen

Men även han och en annan Salembo tidningen möter har tankar om höjden på husen. Båda menar dock att det är en vanesak.

– Kanske blev de lite höga, men jag tror att man vänjer sig, säger Peter Löfgren.

Viktigt med insyn

Företagare, fastighetsägare och boende vid torget har fått yttra sig kring gestaltningen av torget. En bostadsförening på Westerdahlsvägen berömmer i sitt yttrande att torget blir en mötesplats, men skriver att det är ”viktigt att buskar och träd som omgärdar lundarna är låga så att det blir god insyn.” Två företagare som är yttrat sig gemensamt är inne på samma linje – gröna ytor är positivt men behöver insyn för att ”minimera oönskade aktiviteter”. Kommunens intryck är att företagarna överlag är positiva till gestaltningen.

– Jag är positiv, säger Viktor Bloss som driver Rönninge kaffestuga.