Rotebro kan få en ny skola till hösten

Företaget Norrvikens skolor vill starta en ny skola i Rotebro. Den ska heta Norra strandskolan och företaget hoppas locka barn från de två skolor som ska läggas ner: Anneroskolan och Trollholmen.

Tanken är att ta över Anneroskolans tillstånd att driva lågstadieverksamhet, fast i Trollholmens lokaler med ny skolledning och nya lärare.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om nedläggningen av de två skolorna där friskolan Annero inte lyckades leva upp till kraven som den nya skollagen ställde och Trollholmen hade ett stort budgetunderskott och dessutom för få elever.

Men Norra strandskolans rektor Göran Bergström tycker att det inte alls finns för få elever i upptagningsområdet och dessutom vill han även marknadsföra skolan i Upplands Väsby för att locka elever som bor i Bollstanäs.

– För en kommunal skola som Trollholmen är det lite känsligt att försöka locka elever från en annan kommun, men för en friskola är det lättare, säger Göran Bergström som inte tror det blir ett problem att driva en fungerade verksamhet i området, trots Troll­holmens tidigare bekymmer.

Norra strandskolan ska drivas som en systerskola till Norrvikens skola och kommer att ha f–3 med ett hundratal elever från början. I takt med att eleverna blir äldre hoppas skolan kunna utvidga verksamheten så att eleverna kan gå klart hela grundskolan på samma ställe.

Norrviken utbildning AB räknar med att få tillståndet i mars-april och kommer att starta till hösten, i samband med att Trollholmen läggs ner.

För en kommunal skola är det lite känsligt att försöka locka elever från en annan kommun, men för en friskola är det lättare.Göran Bergström Rektor