ANNONS

Rovfåglar matas med trafikdödat vilt vid Sofielund

Havsörn
Rovfåglarna trivs på gräsmarksområdet vid Sofielund.
Om du vill se en rovfågel ska bege dig till Sofielund.
Kommunen har på nytt öppnat en utfodringsplats för rovfåglar. Trafikdödat vilt tas om hand och läggs ut vid Sofielund där havsörn, duvhök och ormvråk samlas.
ANNONS

Landskapet där utfodringsplatsen ligger är öppet med god sikt åt många håll, vilket gör det till en trygg plats för rovfåglarna. Havsörn, duvhök och ormvråk är några av de fågelarter som synts på platsen. Arter som under lång tid hotats av miljögifter i den naturliga födan och av att deras naturliga livsmiljöer minskar.

– I Huddinges många naturreservat finns ett flertal olika häckande rovfåglar som kan behöva en hjälpande hand med att hitta foder under vintermånaderna. Genom att ta till vara trafikdödat vilt använder vi en resurs som annars hade gått till spillo och gör samtidigt en insats för rovfåglarna, säger Christian Ottosson (C), ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden, i ett pressmeddelande.

Chans att se rovfågel

För den som vill besöka platsen finns det, tack var matningen, större möjligheter, men ingen garanti, att se rovfågel. Det finns en uppmärkt led till platsen och informationsskyltar, men det är i övrigt inte tillrättalagt för fågelskådning. Ett tips från kommunen är att inte gå för nära, utan att observera på avstånd med kikare samt ha god tid på sig. Det kan röra sig om timmar innan fåglarna dyker upp.

Utfodringsplatsen är ett samarbete mellan Huddinge kommun, SRV och Huddinge jakt- och viltvårdsförening. De djur som läggs här är förolyckade inom Huddinge kommuns vägnät. Även slaktrester från skyddsjakt och jaktarrenden på Huddinge kommuns marker kan läggas på platsen.