Roy sattes in mot tjuvligorna

Redan på 1920-talet var inbrottsplågan svår i Sollentuna.

Men kommunens första polishund Roy var en ovärderlig hjälp i jakten på tjuvarna.

Den 23 juni 1924 fick Sollentuna kommun sin första polishund. Det var en tio månader gammal tysk schäfer, varggrå till färgen, som lystrade till namnet Roy. Ägaren till hunden var landsfiskalen Filip Brännström, och i samband med att han meddelade kommunen om nyförvärvet passade han på att be om att slippa betala hundskatten.

Historien finns nedtecknad i jubileumsboken Sollentuna kommun 150 år, skriven av kommunarkivarien Annika Holmberg.

Men Roys tjänstgöring blev kort.

– Antingen dög han inte till jobbet eller så var han inte längre i tjänst, vi kan bara spekulera i varför, säger Annika Holmberg.

I september 1927 skrev landsfiskal Brännström på nytt till Sollentunas kommunfullmäktige. Den här gången äskade han pengar till att köpa en ny polishund – och hänvisade till ett akut problem: den nya inbrottsplågan.

”I anledning av de sedan en tid varje dygn förekommande nattliga inbrott inom kommunen varvid varor eller personlig egendom till avsevärda belopp blivit tjuvarnas byte, får jag härmed äran föreslå att kommunen ville anslå ett belopp av förslagsvis 500 kronor till inköp av polishund att användas vid spaningarna i sådana brott”, skrev Brännström och fortsatte:

”I flera fall skulle det ha varit till ovärderlig nytta att med hund kunnat upptaga spåret efter tjuvarna”.

Sollentuna kommun sa ja till landsfiskal Brännströms begäran – under förutsättning att kommunerna Järfälla och Ed, som ingick i samma landsfiskaldistrikt, bidrog till anslaget. Men det gjorde de inte.

– De var för snåla, säger Annika Holmberg.

Med facit i hand borde grannpolitikerna ha lättat på lädret.

– Hunden är ett fantastiskt hjälpmedel. Den har en enorm arbetskapacitet, och är ett väldigt bra komplement till tekniken, säger hundföraren Stefan på Stockholmspolisens hundenhet.

Att hundar har ett enormt luktsinne vet alla, och de flesta har sett hur polishunder kan upptäcka både narkotika och bomber. Men de kan också tränas till att markera på doften av blod, lik, sperma och sedlar.

Stefan berättar om en övning där en polishund markerade på doften av blod – efter att testledarna skurat golvet med klorin.

– Man tror att hundar kan markera på mindre mängder än vad man kan upptäcka i ett labb, berättar Stefan.

Just nu söker Hundenheten fler fyrfota aspiranter. Och kraven är hårda – speciellt när det handlar om mental styrka.

– De måste klara av allt från att hälsa på hos dagisbarn till att gripa beväpnade rånare, säger hundföraren Stefan.

Fakta

Hundåret 2014

2014 hade Stockholmspolisens hundenhet, som opererar över hela länet, 5 350 uppdrag. Här är några av resultaten:

Gripna/omhändertagna: 784.

Räddade/återfunna personer: 36.

Beslag vapen/vapendelar/ ammunition: 168 (cirka 10 kompletta skjutvapen).

Beslag narkotika: 251 (cirka 41,6 kilo).

Beslag kontanter: cirka 300 000 kronor.

Funna avlidna personer: 3.

Övriga fynd (till exempel sperma, kroppsdelar m.m.): 97.

Källa: Polisen