Rudbeck ska få fler elevplatser

Rudbeck gymnasium ska växa. Kommunen vill se fler elevplatser och ett nytt yrkesprogram.

– Sollentuna växer och skolan måste hålla jämna steg, säger Anders Morin (FP).

Sollentuna har växtvärk och så även Rudbeck gymnasium. Enligt kommunens befolkningsprognos väntas antalet 16-åringar som söker till gymnasiet att växa med 4,5 procent varje år fram till 2020.

– Det är två effekter samtidigt. Dels blir elevkullarna större framöver, dels har vi en stor inflyttning. Och när Sollentuna växer måste Rudbeck hålla jämna steg, säger Anders Morin (FP), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Knappt hälften av alla de elever som varje år antas till Rudbeck kommer från Sollentuna. Men alla som vill gå på skolan får inte en plats.

Inför nuvarande läsår antogs totalt 632 elever. Av de 382 som fick en reservplats var 92 Sollentunabor.

– Vi vill gärna att så många ungdomar som möjligt ska kunna gå i Rudbeckskolan. Därför ska vi nu utreda vad det finns för fysisk möjlighet att bygga ut för att bereda plats för fler.

Hur många fler platser kan det bli tal om?

– Det är för tidigt att uttala sig om. Men jag ser en rejäl höjning framför mig.

När ett utbyggt Rudbeck kan stå klart är svårt att svara på, säger Anders Morin. Men han hoppas att det ska kunna ske inom fem år.

Samtidigt öppnar han för att det kan bli aktuellt med en ny yrkeslinje på Rudbeck.

Vad för inriktning är dock oklart.

– Men det ska det vara ett yrkesprogram som ungdomar har intresse av och som arbetsmarknaden och näringslivet i Sollentuna och norra Storstockholm efterfrågar, säger Anders Morin.

Fakta

Enda kommunala gymnasiet

Rudbeck är Sollentunas enda kommunala gymnasieskola.

Skolan har cirka 2 000 elever och 200 anställda.

Rudbeck har både teoretiska och yrkesin-riktade program.

Knappt hälften av eleverna är från Sollentuna.Målet är att minst hälften ska vara Sollentunabor.

Källa: Sollentuna kommun