Rudboda skola kan bli större

Rudboda Rudboda skola, som ska rivas och ersättas med en ny skola, föreslås bli ännu större än vad man tidigare tänkt – för att kunna rymma ytterligare fyra klasser med totalt cirka 100 elever. Det föreslår fastighetskontoret.

Då skulle skolan kunna bli en F-6-skola med omkring 525 elever i stället för cirka 425 elever, vilket var tanken i det ursprungliga förslaget. Skolan ska stå färdig höstterminen 2014, och behövs när Rudboda förtätas med nya bostäder.