ANNONS

Här rullar nya tvärbanan genom Sundbyberg

Så här kan det se ut i Ursvik...
Så här kan det se ut i Ursvik...
... och här rullar tåget genom Rissne.
... och här rullar tåget genom Rissne.
Landstingsfullmäktige har röstat ja till utbyggnaden av tvärbanan från Ulvsunda till Helenelund via Sundbyberg. Nästa år påbörjas bygget.
ANNONS
 Efter flera turer där det bland annat spekulerades i att tvärbanans nya dragning kunde försenas i uppemot fem år, kunde Mitt i under våren rapportera att det kunde bli byggstart för tvärbanans Kistagren redan 2017 efter en överenskommelse mellan Alliansen och Miljöpartiet i landstinget. Parterna kom överens om att finansiera utbyggnaden genom att bland annat höja priset för SL-kortet med 40 kronor per månad från och med nästa år. Under hösten röstade landstingsstyrelsen ja till projektet, och nu blev det nu alltså även ja i högsta instans – landstingsfullmäktige.

Kistagrenen kommer att kosta närmare 4,9 miljarder kronor, och ska bestå av åtta kilometer spår, tio hållplatser/stationer, 20 vagnar och en uppställningshall i Rissne.

Landstinget kommer att stå för merparten av notan – 3,3 miljarder – medan de berörda kommunerna Stockholm, Sundbyberg, och Sollentuna betalar 1 miljard tillsammans. Ytterligare 600 miljoner kommer från staten via den ”regionala länsplanen”.

Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, menar att miljardsatsningen är nödvändig sett ur ett längre perspektiv.

– Det här är en satsning som inte bara handlar om miljarder utan om ny och utbyggd kollektivtrafik, i en del av länet som behöver det. Det kommer gå hand i hand med bygget av tusentals bostäder, uppemot 16 000. Så det är många goda ting som här sammanfaller, säger Kristoffer Tamsons.

Det nya tvärbanespåret planeras att byggas i två omgångar. År 2021 ska banan var färdig fram till Ursvik och 2023 hela vägen till Helenelund.

ANNONS